Iepirkumi Iepirkumi
BIOĶĪMIJAS ANALIZATORA LIETOŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN ATBILSTOŠU REAĢENTU PIEGĀDE SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” VAJADZĪBĀM
Iepirkuma priekšmetsBIOĶĪMIJAS ANALIZATORA LIETOŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN ATBILSTOŠU REAĢENTU PIEGĀDE SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” VAJADZĪBĀM
Iepirkuma identifikācijas numursSIAJS 2018/10
Iepirkuma statusPabeigts
Paziņojuma publikācijas datums24.04.2018
Paziņojums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš10.05.2018
Lēmuma pieņemšanas datums28.05.2018
Infromācija par pieņemto lēmumu Lēmums Līgums vienošanās Vienošanās 7.01.2019
Iepirkuma metodePublisko iepirkumu likuma 9.pants