Kapitālsabiedrības darbība
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
26. augusts 2015

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām

 

Sabiedrības nosaukums SIA "Jūrmalas slimnīca"
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdarbības veids (NACE)  86.10 – Slimnīcu darbība 
Reģistrācijas Nr., vieta un datums 40003220000, Rīga, 05.10.1994, komercregistrā 05.05.2004.
Juridiskā adrese Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010 
Pasta adrese Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010 
Bankas nosaukums un kods SEB Banka ,UNLA LV2X
Bankas konti LV57UNLA0010000141447 LV40UNLA0050010538696 
Bankas nosaukums un kods SWEDBANK, HABALV22
Bankas konti LV39HABA0551013461460 

 

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi: ir sadaļā: “Misija, vīzija, mērķi”;

2015.gada pārskats:  šeit 

2016.gada pārskats: šeit

2017.gada 1.ceturkšņa gada pārskats: šeit

 

 

2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:  šeit

 

3.Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu:

2015. gadā saņemts pašvaldības budžeta finansējums -67551.00 EUR ; 2016.gadā - 0 EUR.

4. Atalgojuma politikas principi: šeit

5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība:

SIA " Jūrmalas slimnīca" (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos.

6. Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskats:

2015.gads: šeit

7. Informācija par īpašuma struktūru:

SIA " Jūrmalas slimnīca" 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas domei;

8. Informācija par organizatorisko struktūru: šeit 

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem:

2015. gadā un 2016.gadā nav bijuši saņemti ziedojumi, nav veikti ziedojumi.

10. Amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji (skat. Atalgojuma politikas principus).

11. Vidēja termiņa darbības stratēģija: šeit

12. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti: šeit

13. 22.12.2017. Valdes lēmums Nr.134 Par pilnvarojumu valdes loceklim pārstāvēt SIA "Jūrmalas slimnīca": šeit

Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
26. augusts 2015

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām

 

Sabiedrības nosaukums SIA "Jūrmalas slimnīca"
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdarbības veids (NACE)  86.10 – Slimnīcu darbība 
Reģistrācijas Nr., vieta un datums 40003220000, Rīga, 05.10.1994, komercregistrā 05.05.2004.
Juridiskā adrese Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010 
Pasta adrese Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010 
Bankas nosaukums un kods SEB Banka ,UNLA LV2X
Bankas konti LV57UNLA0010000141447 LV40UNLA0050010538696 
Bankas nosaukums un kods SWEDBANK, HABALV22
Bankas konti LV39HABA0551013461460 

 

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi: ir sadaļā: “Misija, vīzija, mērķi”;

2015.gada pārskats:  šeit 

2016.gada pārskats: šeit

2017.gada 1.ceturkšņa gada pārskats: šeit

 

 

2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:  šeit

 

3.Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu:

2015. gadā saņemts pašvaldības budžeta finansējums -67551.00 EUR ; 2016.gadā - 0 EUR.

4. Atalgojuma politikas principi: šeit

5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība:

SIA " Jūrmalas slimnīca" (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos.

6. Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskats:

2015.gads: šeit

7. Informācija par īpašuma struktūru:

SIA " Jūrmalas slimnīca" 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas domei;

8. Informācija par organizatorisko struktūru: šeit 

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem:

2015. gadā un 2016.gadā nav bijuši saņemti ziedojumi, nav veikti ziedojumi.

10. Amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji (skat. Atalgojuma politikas principus).

11. Vidēja termiņa darbības stratēģija: šeit

12. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti: šeit

13. 22.12.2017. Valdes lēmums Nr.134 Par pilnvarojumu valdes loceklim pārstāvēt SIA "Jūrmalas slimnīca": šeit