Kvalitātes sistēmas vadība
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 ”Noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17. punktā noteikto, lai nodrošinātu sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes vadību, SIA „ Jūrmalas slimnīcā ” ir izstrādāta, vadības apstiprināta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli, pacientu sūdzību un ieteikumu izskatīšanu, ārstniecības rezultātu analīzi un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu.

 

Par pamatu kvalitātes vadības sistēmas izstrādei un uzturēšanai izvēlēti piemērojami uz pakalpojumu specifiku

attiecināmi starptautiskie standarti, ārējie normatīvie akti, kā arī Slimnīcas izvēlētie un noteiktie kvalitātes kritēriji

 • Slimnīcas kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. Sertifikācijas joma: neatliekamā medicīniskā palīdzība, ķirurģijas, ginekoloģijas, internās medicīnas, dzemdību palīdzības, reanimācijas un anestezioloģijas, laboratorās diagnostikas, vizuālās diagnostikas, klīniskās radioloģijas, klīniskās fizioloģijas, endoskopijas, rehabilitācijas, dienas stacionāra un ambulatorās aprūpes speciālistu pakalpojumi. Veselības aprūpe mājās. Apliecība šeit.
 • MK noteikumi Nr.60/20.01.2009. 17.1.-17.4. punktā noteiktie kritēriji.
 • Slimnīcas laboratorijā ir ieviests starptautiskais standarts laboratorijas kvalitātes vadības sistēmā LVS EN ISO 15189:2013. Slimnīcas laboratorija ir kompetenta veikt izmeklēšanu no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, koaguloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska, citoloģiska izmeklēšana. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-M-598-02-2018. Apliecība šeit.
 • MK noteikumi Nr.1037, saskaņā ar kuriem izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma Slimnīcas asins kabinetā.
 • Radiācijas drošības likums un uz pakalpojumu attiecināmie normatīvi, saskaņā ar kuriem izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma Slimnīcas diagnostiskās radioloģijas nodaļā.

 

Kvalitātes vadības sistēmas struktūrā noteikts:

 • prioritātes sniegto pakalpojumu kvalitātē, kas definētas kvalitātes politikā un attīstības mērķos
 • pakalpojumu kvalitātes raksturotāji un to vērtēšanas kritēriji vadības struktūrai, darbības procesiem un rezultātiem
 • dokumentācija
 • atbildīgās struktūras un personas
 • darbības procesu kvalitātes nodrošināšanas, uzraudzības un efektivitātes izvērtēšanas pasākumi.

Par kvalitātes vadības sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu visās Slimnīcas struktūrvienībās atbildīga kvalitātes vadītāja.

Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 ”Noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17. punktā noteikto, lai nodrošinātu sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes vadību, SIA „ Jūrmalas slimnīcā ” ir izstrādāta, vadības apstiprināta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas nodrošina sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli, pacientu sūdzību un ieteikumu izskatīšanu, ārstniecības rezultātu analīzi un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu.

 

Par pamatu kvalitātes vadības sistēmas izstrādei un uzturēšanai izvēlēti piemērojami uz pakalpojumu specifiku

attiecināmi starptautiskie standarti, ārējie normatīvie akti, kā arī Slimnīcas izvēlētie un noteiktie kvalitātes kritēriji

 • Slimnīcas kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. Sertifikācijas joma: neatliekamā medicīniskā palīdzība, ķirurģijas, ginekoloģijas, internās medicīnas, dzemdību palīdzības, reanimācijas un anestezioloģijas, laboratorās diagnostikas, vizuālās diagnostikas, klīniskās radioloģijas, klīniskās fizioloģijas, endoskopijas, rehabilitācijas, dienas stacionāra un ambulatorās aprūpes speciālistu pakalpojumi. Veselības aprūpe mājās. Apliecība šeit.
 • MK noteikumi Nr.60/20.01.2009. 17.1.-17.4. punktā noteiktie kritēriji.
 • Slimnīcas laboratorijā ir ieviests starptautiskais standarts laboratorijas kvalitātes vadības sistēmā LVS EN ISO 15189:2013. Slimnīcas laboratorija ir kompetenta veikt izmeklēšanu no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, koaguloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska, citoloģiska izmeklēšana. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-M-598-02-2018. Apliecība šeit.
 • MK noteikumi Nr.1037, saskaņā ar kuriem izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma Slimnīcas asins kabinetā.
 • Radiācijas drošības likums un uz pakalpojumu attiecināmie normatīvi, saskaņā ar kuriem izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma Slimnīcas diagnostiskās radioloģijas nodaļā.

 

Kvalitātes vadības sistēmas struktūrā noteikts:

 • prioritātes sniegto pakalpojumu kvalitātē, kas definētas kvalitātes politikā un attīstības mērķos
 • pakalpojumu kvalitātes raksturotāji un to vērtēšanas kritēriji vadības struktūrai, darbības procesiem un rezultātiem
 • dokumentācija
 • atbildīgās struktūras un personas
 • darbības procesu kvalitātes nodrošināšanas, uzraudzības un efektivitātes izvērtēšanas pasākumi.

Par kvalitātes vadības sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu visās Slimnīcas struktūrvienībās atbildīga kvalitātes vadītāja.