Misija, vīzija un mērķi
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
Misija, vīzija un mērķi

Jūrmalas slimnīcas misija

Pacienta labsajūta ir galvenais likums.

 Salus aegroti suprema lex.

 

Slimnīcas attīstības process ir vērsts uz individuālu medicīnas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši mūsdienu standartiem. Slimnīcas darbības mērķis ir nodrošināt pacientiem savlaicīgi pieejamus, augsti kvalitatīvus, aktuālajām medicīnas tehnoloģijām un uzskatiem atbilstīgus ārstniecības un diagnostikas pakalpojumus vislabākās darba kultūras līmenī, neatkarīgi no pacienta maksātspējas, tautības, sociālā stāvokļa un citiem apstākļiem, kļūstot par daudzprofila ārstniecības, diagnostikas un pacientu aprūpes centru.

 

Jūrmalas slimnīcas vispārējie stratēģiskie mērķi, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.g. noteiktajām šādām prioritātēm:

  • P1.5. Veselības tūrisma attīstība,
  • P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi,
  • P2.8. Publiskās telpas labiekārtošana.

 

Jūrmalas slimnīcas vērtības

 

PIEEJAMĪBA  

Mēs uzskatām, ka mūsu klients ir viss, kādēļ mēs strādājam, mēs izturamies pret mūsu klientiem un viņu ģimenēm ar līdzjūtību un cieņu, mēs strādājam, lai saņemtu viņu uzticību.

 

UZMANĪBA

Mēs gribam, lai mūsu klienti un viņu ģimenes jūt un redz individuālu attieksmi un to kā mūsu darbs ietekmē katra atsevišķa cilvēka labsajūtu. Mēs saprotam, ka jebkurš mūsu sasniegums un katrs apmierinātais klients ir tikai un vienīgi komandas darba rezultāts.

 

DROŠĪBA

Katrs no mums ievēro rīcības kodeksu, lai nodrošinātu klientu drošību. Sniedzot savus pakalpojumus, mēs izturamies ar atbildību pret mums uzticētajiem. Mēs tiecamies pēc augstas kvalitātes standartiem un uzņemamies atbildību par visu ko darām.

 

ZINĀŠANAS UN PIEREDZE

Mēs augstu vērtējam un atbalstam mūsu darbinieku vēlmi izglītoties un nemitīgi celt savu profesionālo kvalifikāciju, jo apzināmies, ka tieši zinoši darbinieki ir svarīgākais uzņēmuma resurss. Strādājot kopā mēs varam paveikt vairāk, nekā mēs varētu individuāli.

 

ATTĪSTĪBA

Mēs rūpējamies par to, lai mūsu uzņēmuma attīstība notiek caur pārmaiņām, kuras ierosina un realizē darbinieki. Gatavība pieņemt izaicinājumu, nemitīgi izmēģināt un iedzīvināt praksē jaunākās tehnoloģijas, metodes un aprīkojumu ir viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm.

 

 

Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
Par mums Misija, vīzija, mērķi Attīstības plāni Vakances Kvalitātes sistēmas vadība Iepirkumi Telpu nomas tiesību izsoles Pacientu iemaksas Iekšējās kārtības noteikumi ES fondi Kapitālsabiedrības darbība Medicīnas preču veikals Datu privātuma politika
Misija, vīzija un mērķi

Jūrmalas slimnīcas misija

Pacienta labsajūta ir galvenais likums.

 Salus aegroti suprema lex.

 

Slimnīcas attīstības process ir vērsts uz individuālu medicīnas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši mūsdienu standartiem. Slimnīcas darbības mērķis ir nodrošināt pacientiem savlaicīgi pieejamus, augsti kvalitatīvus, aktuālajām medicīnas tehnoloģijām un uzskatiem atbilstīgus ārstniecības un diagnostikas pakalpojumus vislabākās darba kultūras līmenī, neatkarīgi no pacienta maksātspējas, tautības, sociālā stāvokļa un citiem apstākļiem, kļūstot par daudzprofila ārstniecības, diagnostikas un pacientu aprūpes centru.

 

Jūrmalas slimnīcas vispārējie stratēģiskie mērķi, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.g. noteiktajām šādām prioritātēm:

  • P1.5. Veselības tūrisma attīstība,
  • P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi,
  • P2.8. Publiskās telpas labiekārtošana.

 

Jūrmalas slimnīcas vērtības

 

PIEEJAMĪBA  

Mēs uzskatām, ka mūsu klients ir viss, kādēļ mēs strādājam, mēs izturamies pret mūsu klientiem un viņu ģimenēm ar līdzjūtību un cieņu, mēs strādājam, lai saņemtu viņu uzticību.

 

UZMANĪBA

Mēs gribam, lai mūsu klienti un viņu ģimenes jūt un redz individuālu attieksmi un to kā mūsu darbs ietekmē katra atsevišķa cilvēka labsajūtu. Mēs saprotam, ka jebkurš mūsu sasniegums un katrs apmierinātais klients ir tikai un vienīgi komandas darba rezultāts.

 

DROŠĪBA

Katrs no mums ievēro rīcības kodeksu, lai nodrošinātu klientu drošību. Sniedzot savus pakalpojumus, mēs izturamies ar atbildību pret mums uzticētajiem. Mēs tiecamies pēc augstas kvalitātes standartiem un uzņemamies atbildību par visu ko darām.

 

ZINĀŠANAS UN PIEREDZE

Mēs augstu vērtējam un atbalstam mūsu darbinieku vēlmi izglītoties un nemitīgi celt savu profesionālo kvalifikāciju, jo apzināmies, ka tieši zinoši darbinieki ir svarīgākais uzņēmuma resurss. Strādājot kopā mēs varam paveikt vairāk, nekā mēs varētu individuāli.

 

ATTĪSTĪBA

Mēs rūpējamies par to, lai mūsu uzņēmuma attīstība notiek caur pārmaiņām, kuras ierosina un realizē darbinieki. Gatavība pieņemt izaicinājumu, nemitīgi izmēģināt un iedzīvināt praksē jaunākās tehnoloģijas, metodes un aprīkojumu ir viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm.