Ķirurģijas nodaļa ( A korpuss 2. stāvs) Ķirurģijas nodaļa ( A korpuss 2. stāvs)