Ķirurģijas nodaļa (B korp.) Ķirurģijas nodaļa (B korp.)