Anestezioloģijas- reanimatoloģijas nodaļaAnestezioloģijas- reanimatoloģijas nodaļa