Jūrmalas slimnīcas jaunumi
Dienas stacionārs kā alternatīva slimnīcai
Dienas stacionārs kā alternatīva slimnīcai

Katram dzīvē var pienākt brīdis, kad veselības problēmu dēļ kādu laiku nākas pavadīt slimnīcā. Bet ne visiem maciņš atļauj maksāt valstī noteikto samaksu par ārstēšanos slimnīcā. Šoreiz par alternatīvas iespējām – dienas stacionāru, stāsta SIA „Jūrmalas slimnīca” dienas stacionāra nodaļas vadītājs Gints Maželis.

Šobrīd arvien populārāks kļūst dienas stacionārs kā alternatīva diennakts stacionāram. Nereti pacientus no diennakts stacionāra attur bailes pazaudēt darbu, nespēja samaksāt valsts noteikto pacienta iemaksu par vienu slimnīcā pavadīto dienu, bet vēl kādu ģimenes apstākļi – aprūpē esoši mazi bērni, gados veci cilvēki u.c.

 - Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) šobrīd prioritātes vērstas uz pieejamu, kvalitatīvu un efektīvu ambulatoro veselības aprūpi. Nav noslēpums, ka diennakts stacionārā arvien biežāk nonāk pacienti ar „ielaistām” hroniskām saslimšanām. Tā iemels ne vienmēr ir nekvalitatīva izmeklēšana vai ārstēšana ģimenes ārsta etapā, bet gan fakts, ka pacienti taupot naudu nepieciešamākajiem sadzīves izdevumiem, nespēj samaksāt pat pacienta iemaksu pie ģimenes ārsta.

Bet nepietiek tikai ar vienu vizīti pie ģimenes ārsta?

 - Jā, bieži vien ambulatorās ārstniecības procesā pacientam ir nepieciešami vairāki apmeklējumi, jāsedz daļu no izdevumiem par zālēm, ko valsts kompensē 50% un 75% apmērā, kā arī jāsamaksā pacienta iemaksa par ambulatorajiem izmeklējumiem. Jāatzīmē, ka saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, pacientam jāveic pacienta iemaksu MK noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā.

Vai tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem, kas nespēj samaksāt pacienta iemaksu? 

 - Saskaņā ar Ārstniecības likuma 16.pantu ikvienam ir tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. MK noteikumi nosaka, ka neatliekamās palīdzības sniegšana pacientiem slimnīcās tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un paša maksājumiem (pacienta iemaksa vai līdzmaksājums). Situācijā, ja pacients par slimnīcā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nespēj samaksāt pacienta iemaksu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas, vienojoties par to ar slimnīcu.

Kādu alternatīvu šobrīd piedāvā dienas stacionārs?

 - Dienas stacionārs ir ambulators pakalpojums, kura ietvaros pacientam nav nepieciešama 24 stundu ārstniecības personu uzraudzība. Dienas stacionārā pacientam ir nodrošināta komfortabla palāta un gultas vieta. Tā ir iespēja efektīvi un īsā laika periodā (dažu stundu vai vienas dienas laikā) izmeklēt pacientu un saņemt atbilstošu ārstēšanu. Izmaksu ziņā dienas stacionāra pakalpojumi ir izdevīgāki gan valstij, gan pacientam.

Kādi pakalpojumi tiek sniegti dienas stacionārā?

 - Konkrēti runājot par Jūrmalas slimnīcu, dienas stacionārā pacientam ir iespējas saņemt visus slimnīcā pieejamos diagnostiskos izmeklējumus t.sk. laboratorijas pakalpojumus, datortomogrāfiju, ultrasonogrāfiju, doplerogrāfiju galvas un kāju asinsvadiem, sirds funkcionālo izmeklēšanu, gastrointestinālo endoskopiju (kuņģa un resnās zarnas izmeklēšana) vispārējā anestēzijā. Dienas stacionārā pacientam ir nodrošināta arī ārstēšana:

  • terapeitiskā profila diena stacionārā - zāļu infūzijas („sistēmas”), injekcijas, fizikālās medicīnas procedūras;
  • ķirurģiskā profila diena stacionārā – plānveida operācijas ar laparaskopijas metodi (žultspūšļa, trūču, ginekoloģiskās operācijas u.c.), vēnu slimību un hemoroīdu ārstēšana ar lāzerkoagulācijas metodi, artroskopijas.

Vai pacientam, kas saņem dienas stacionāra pakalpojumus darba dienās, piemēram, „sistēmas”, ir iespēja apmeklēt dienas stacionāru arī sestdienās, svētdienās?

 - Slimnīcas dienas stacionāra darba laiks katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00. Pacientu iestāšanās no 9:00-15:00. Protams, pamatā darbs notiek šajā laikā, taču pakalpojums tiek meklēti risinājumi arī tajos gadījumos, ja pacients ieradies pēc pulksten 17:00 vai brīvdienā.

Kas nepieciešams, lai nokļūtu dienas stacionārā?

 - Lai saņemtu valsts apmaksātus dienas stacionāra pakalpojumus, pacientam ir jābūt ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam, kas pamato nosūtīšanas mērķi.

Ar kādiem naudas līdzekļiem pacientam jārēķinās?

 - Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) pacientam ir jāveic pacienta iemaksa 7,11 eiro apmērā. Par ambulatori veiktajiem izmeklējumiem, ja tādi nepieciešami, vai dienas stacionārā izdarītu operāciju papildus jāveic pacienta iemaksa atbilstoši MK noteikumiem. Jāatzīmē, ka MK noteikumi paredz arī iedzīvotāju kategorijas, kas no pacienta iemaksas ir atbrīvotas.

Kas notiek tad, ja pacientam nav nosūtījuma?

 - Ārsts izvērtē pacienta veselības stāvokli. Ja pacientam ir hroniski veselības traucējumi, bet tie nav dzīvībai bīstami, vai pacients pēc savas iniciatīvas vēlas saņemt dienas stacionāra pakalpojumus, tad par diagnostiskiem izmeklējumiem un ārstēšanos dienas stacionārā pacientam jāveic maksājumus atbilstoši slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādim. Maksājumus var veikt pats pacients no personīgiem līdzekļiem, vai izdevumus sedz apdrošināšanas kompānija.

Manā skatījumā, ja pacientam radusies veselības problēma, viņam jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

 - Piekrītu. Pacienta veselības aprūpi ambulatorā etapā īsteno viņa ģimenes ārsts, pie nosacījuma, ja pacients par savām veselības problēmām ģimenes ārstu ir informējis. Tieši ģimenes ārsts ir tas, kurš primāri izvērtē pacienta veselības stāvokli un nosaka turpmākās ārstēšanas gaitu. Nepieciešamības gadījumā ģimenes ārsts nosūta pacientu uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un/vai pie speciālista. Rezultātā pacients turpina ārstēties ambulatori vai tiek nosūtīts stacionārai ārstēšanai.

Vai dienas stacionārā pakalpojumus sniedz tie paši ārsti, kas slimnīcā?

 - Jā. Atbilstoši slimības profilam pakalpojumus sniedz slimnīcas speciālisti – internists, neirologs, ķirurgs, ginekologs. Katru dienu pacientu konsultē ārstējošais ārsts. Ar pacientu tiek pārrunāta ārstēšanās gaita un pacienta veselības stāvoklis, saskaņā ar ko tiek nozīmēti diagnostiskie izmeklējumi un ārstēšana. Dienas stacionāra pacientu aprūpē piedalās profesionāļu komanda – ārsti, māsas, diagnostikas speciālisti.

 - Katram no mums ir dots tikai viens mūžs, un tas jānodzīvo pēc iespējas kvalitatīvāk. Bet, ja rodas kāda veselības „ķibele” esiet laipni gaidīti Jūrmalas slimnīcā. Mūsu moto - apmierināts pacients, kurš spēj gūt gandarījumu no mūsu ieguldījuma.

Jūrmalas slimnīcas jaunumi
Dienas stacionārs kā alternatīva slimnīcai
Dienas stacionārs kā alternatīva slimnīcai

Katram dzīvē var pienākt brīdis, kad veselības problēmu dēļ kādu laiku nākas pavadīt slimnīcā. Bet ne visiem maciņš atļauj maksāt valstī noteikto samaksu par ārstēšanos slimnīcā. Šoreiz par alternatīvas iespējām – dienas stacionāru, stāsta SIA „Jūrmalas slimnīca” dienas stacionāra nodaļas vadītājs Gints Maželis.

Šobrīd arvien populārāks kļūst dienas stacionārs kā alternatīva diennakts stacionāram. Nereti pacientus no diennakts stacionāra attur bailes pazaudēt darbu, nespēja samaksāt valsts noteikto pacienta iemaksu par vienu slimnīcā pavadīto dienu, bet vēl kādu ģimenes apstākļi – aprūpē esoši mazi bērni, gados veci cilvēki u.c.

 - Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) šobrīd prioritātes vērstas uz pieejamu, kvalitatīvu un efektīvu ambulatoro veselības aprūpi. Nav noslēpums, ka diennakts stacionārā arvien biežāk nonāk pacienti ar „ielaistām” hroniskām saslimšanām. Tā iemels ne vienmēr ir nekvalitatīva izmeklēšana vai ārstēšana ģimenes ārsta etapā, bet gan fakts, ka pacienti taupot naudu nepieciešamākajiem sadzīves izdevumiem, nespēj samaksāt pat pacienta iemaksu pie ģimenes ārsta.

Bet nepietiek tikai ar vienu vizīti pie ģimenes ārsta?

 - Jā, bieži vien ambulatorās ārstniecības procesā pacientam ir nepieciešami vairāki apmeklējumi, jāsedz daļu no izdevumiem par zālēm, ko valsts kompensē 50% un 75% apmērā, kā arī jāsamaksā pacienta iemaksa par ambulatorajiem izmeklējumiem. Jāatzīmē, ka saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, pacientam jāveic pacienta iemaksu MK noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā.

Vai tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem, kas nespēj samaksāt pacienta iemaksu? 

 - Saskaņā ar Ārstniecības likuma 16.pantu ikvienam ir tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. MK noteikumi nosaka, ka neatliekamās palīdzības sniegšana pacientiem slimnīcās tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un paša maksājumiem (pacienta iemaksa vai līdzmaksājums). Situācijā, ja pacients par slimnīcā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nespēj samaksāt pacienta iemaksu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas, vienojoties par to ar slimnīcu.

Kādu alternatīvu šobrīd piedāvā dienas stacionārs?

 - Dienas stacionārs ir ambulators pakalpojums, kura ietvaros pacientam nav nepieciešama 24 stundu ārstniecības personu uzraudzība. Dienas stacionārā pacientam ir nodrošināta komfortabla palāta un gultas vieta. Tā ir iespēja efektīvi un īsā laika periodā (dažu stundu vai vienas dienas laikā) izmeklēt pacientu un saņemt atbilstošu ārstēšanu. Izmaksu ziņā dienas stacionāra pakalpojumi ir izdevīgāki gan valstij, gan pacientam.

Kādi pakalpojumi tiek sniegti dienas stacionārā?

 - Konkrēti runājot par Jūrmalas slimnīcu, dienas stacionārā pacientam ir iespējas saņemt visus slimnīcā pieejamos diagnostiskos izmeklējumus t.sk. laboratorijas pakalpojumus, datortomogrāfiju, ultrasonogrāfiju, doplerogrāfiju galvas un kāju asinsvadiem, sirds funkcionālo izmeklēšanu, gastrointestinālo endoskopiju (kuņģa un resnās zarnas izmeklēšana) vispārējā anestēzijā. Dienas stacionārā pacientam ir nodrošināta arī ārstēšana:

  • terapeitiskā profila diena stacionārā - zāļu infūzijas („sistēmas”), injekcijas, fizikālās medicīnas procedūras;
  • ķirurģiskā profila diena stacionārā – plānveida operācijas ar laparaskopijas metodi (žultspūšļa, trūču, ginekoloģiskās operācijas u.c.), vēnu slimību un hemoroīdu ārstēšana ar lāzerkoagulācijas metodi, artroskopijas.

Vai pacientam, kas saņem dienas stacionāra pakalpojumus darba dienās, piemēram, „sistēmas”, ir iespēja apmeklēt dienas stacionāru arī sestdienās, svētdienās?

 - Slimnīcas dienas stacionāra darba laiks katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00. Pacientu iestāšanās no 9:00-15:00. Protams, pamatā darbs notiek šajā laikā, taču pakalpojums tiek meklēti risinājumi arī tajos gadījumos, ja pacients ieradies pēc pulksten 17:00 vai brīvdienā.

Kas nepieciešams, lai nokļūtu dienas stacionārā?

 - Lai saņemtu valsts apmaksātus dienas stacionāra pakalpojumus, pacientam ir jābūt ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam, kas pamato nosūtīšanas mērķi.

Ar kādiem naudas līdzekļiem pacientam jārēķinās?

 - Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) pacientam ir jāveic pacienta iemaksa 7,11 eiro apmērā. Par ambulatori veiktajiem izmeklējumiem, ja tādi nepieciešami, vai dienas stacionārā izdarītu operāciju papildus jāveic pacienta iemaksa atbilstoši MK noteikumiem. Jāatzīmē, ka MK noteikumi paredz arī iedzīvotāju kategorijas, kas no pacienta iemaksas ir atbrīvotas.

Kas notiek tad, ja pacientam nav nosūtījuma?

 - Ārsts izvērtē pacienta veselības stāvokli. Ja pacientam ir hroniski veselības traucējumi, bet tie nav dzīvībai bīstami, vai pacients pēc savas iniciatīvas vēlas saņemt dienas stacionāra pakalpojumus, tad par diagnostiskiem izmeklējumiem un ārstēšanos dienas stacionārā pacientam jāveic maksājumus atbilstoši slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādim. Maksājumus var veikt pats pacients no personīgiem līdzekļiem, vai izdevumus sedz apdrošināšanas kompānija.

Manā skatījumā, ja pacientam radusies veselības problēma, viņam jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

 - Piekrītu. Pacienta veselības aprūpi ambulatorā etapā īsteno viņa ģimenes ārsts, pie nosacījuma, ja pacients par savām veselības problēmām ģimenes ārstu ir informējis. Tieši ģimenes ārsts ir tas, kurš primāri izvērtē pacienta veselības stāvokli un nosaka turpmākās ārstēšanas gaitu. Nepieciešamības gadījumā ģimenes ārsts nosūta pacientu uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un/vai pie speciālista. Rezultātā pacients turpina ārstēties ambulatori vai tiek nosūtīts stacionārai ārstēšanai.

Vai dienas stacionārā pakalpojumus sniedz tie paši ārsti, kas slimnīcā?

 - Jā. Atbilstoši slimības profilam pakalpojumus sniedz slimnīcas speciālisti – internists, neirologs, ķirurgs, ginekologs. Katru dienu pacientu konsultē ārstējošais ārsts. Ar pacientu tiek pārrunāta ārstēšanās gaita un pacienta veselības stāvoklis, saskaņā ar ko tiek nozīmēti diagnostiskie izmeklējumi un ārstēšana. Dienas stacionāra pacientu aprūpē piedalās profesionāļu komanda – ārsti, māsas, diagnostikas speciālisti.

 - Katram no mums ir dots tikai viens mūžs, un tas jānodzīvo pēc iespējas kvalitatīvāk. Bet, ja rodas kāda veselības „ķibele” esiet laipni gaidīti Jūrmalas slimnīcā. Mūsu moto - apmierināts pacients, kurš spēj gūt gandarījumu no mūsu ieguldījuma.