Cenrādis
Cenrādis
Maksas pakalpojumu cenrādis

SIA „JŪRMALAS SLIMNĪCAS” MAKSAS MEDICĪNISKO PAKALPOJUMU CENRĀDIS. Pacientiem bez primārās aprūpes ārsta nosūtījuma un/vai gadījumos, ja pacients nevēlas gaidīt rindā, ir noteikts maksas ārstniecības pakalpojumu cenrādis. Pacientiem ar ārsta nosūtījumu ir spēkā Latvijas Republikas 2013. gada 17.decembra apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 Pielikums nr.4 par pacientu iemaksām.

SPECIĀLISTU MAKSAS KONSULTĀCIJAS
PACIENTU IZMITINĀŠANA
DIAGNOSTIKA
LABORATORIJA
AMBULATORIE PAKALPOJUMI
OPERĀCIJAS
DZEMDĪBAS
GINEKOLOĢIJA
FIZIKĀLĀ MEDICĪNA
FIZIOTERAPIJA
ALGOLOĢIJA
MASĀŽA
VESELĪBAS APRŪPE MĀJĀS
CITI PAKALPOJUMI
TRANSPORTA PAKALPOJUMI