Informācija par pacientu iemaksām
Informācija par rindām Pacientu iemaksas Maksas pakalpojumu cenrādis Apdrošināšanas polises Medicīnas preču veikals Iekšējie kārtības noteikumi Vides pieejamība Valsts apmaksātie pakalpojumi
Informācija par rindām Pacientu iemaksas Maksas pakalpojumu cenrādis Apdrošināšanas polises Medicīnas preču veikals Iekšējie kārtības noteikumi Vides pieejamība Valsts apmaksātie pakalpojumi

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Pacienta iemaksu apmēru nosaka 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 4. un 5. pielikums. 

 

Pakalpojuma nosaukums

Pacienta iemaksa eiro

Ārsta apmeklējums  

Ārsta speciālista apmeklējums

4,27 eiro

Ārstēšanās dienas stacionārā  

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

7,11 eiro

Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)

4,27 eiro

Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā  

Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

1,42 eiro

Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

4,27 eiro

Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

4,27 eiro

Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi

4,27 eiro

Endoskopiskie izmeklējumi

7,11 eiro

Sonoskopiskie izmeklējumi

4,27 eiro

Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

2,85 eiro

Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

(var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā)

9,96 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas

14,23 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

21,34 eiro

Ārstēšanās slimnīcā  

Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu)

10 eiro

Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm

7,11 eiro

Diagnostiskie izmeklējumi slimnīcā:

 

Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas

14,23 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

21,34 eiro

 

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju

 

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju

 

Svarīgi!                                                                                                                                         

 • Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro.
 • Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 569,15 eiro. 

 

Laboratoriskie izmeklējumi

 

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta iemaksa nav jāmaksā. Taču Nacionālais veselības dienests neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Atsevišķus laboratorijas izmeklējumus apmaksā tikai tad, ja ir speciālista nosūtījums.

 

No pacientu iemaksām atbrīvotās personu kategorijas

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas,
 • Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 

Nacionālā veselības dienesta informatīvais tālrunis 80001234

Noderīga papildus informācija

 

Informācija par rindām Pacientu iemaksas Maksas pakalpojumu cenrādis Apdrošināšanas polises Medicīnas preču veikals Iekšējie kārtības noteikumi Vides pieejamība Valsts apmaksātie pakalpojumi
Informācija par rindām Pacientu iemaksas Maksas pakalpojumu cenrādis Apdrošināšanas polises Medicīnas preču veikals Iekšējie kārtības noteikumi Vides pieejamība Valsts apmaksātie pakalpojumi

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Pacienta iemaksu apmēru nosaka 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 4. un 5. pielikums. 

 

Pakalpojuma nosaukums

Pacienta iemaksa eiro

Ārsta apmeklējums  

Ārsta speciālista apmeklējums

4,27 eiro

Ārstēšanās dienas stacionārā  

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

7,11 eiro

Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)

4,27 eiro

Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā  

Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

1,42 eiro

Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

4,27 eiro

Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

4,27 eiro

Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi

4,27 eiro

Endoskopiskie izmeklējumi

7,11 eiro

Sonoskopiskie izmeklējumi

4,27 eiro

Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

2,85 eiro

Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

(var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā)

9,96 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas

14,23 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

21,34 eiro

Ārstēšanās slimnīcā  

Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu)

10 eiro

Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm

7,11 eiro

Diagnostiskie izmeklējumi slimnīcā:

 

Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas

14,23 eiro

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

21,34 eiro

 

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju

 

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju

 

Svarīgi!                                                                                                                                         

 • Kopējā pacientu iemaksu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 eiro.
 • Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 569,15 eiro. 

 

Laboratoriskie izmeklējumi

 

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta iemaksa nav jāmaksā. Taču Nacionālais veselības dienests neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Atsevišķus laboratorijas izmeklējumus apmaksā tikai tad, ja ir speciālista nosūtījums.

 

No pacientu iemaksām atbrīvotās personu kategorijas

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
 • politiski represētās personas,
 • Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs paliatīvās aprūpes pakalpojumu programmā, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients, uzrādot maksājumus apliecinošus dokumentus, ir saņēmis atbrīvojumu kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 

Nacionālā veselības dienesta informatīvais tālrunis 80001234

Noderīga papildus informācija