Līdzjūtība dr. Kristapa Rozenfelda tuviniekiem

Izsakām visdziļāko līdzjutību vecākiem, piederīgajiem un kolēģiem sakarā ar  ārsta stažiera Kristapa Rozenfelda  pāragro aiziešanu mūžībā.

25.11.1985. – 31.12.2023.