Anestezioloģija

EUR
Spinālā anestēzija līdz 3 stundām110,00
Intravenozā anestēzija līdz 30 min.65,00
Intravenozā anestēzija par katrām nāk. 30 min36,00
Intubācijas anestēzija (endotraheālā) līdz 1 st.142,00
Intubācijas anestēzija (endotraheālā) par katru st.85,00
Vispārējā anestēzija ar laringeālo masku140,00