Par pakalpojumu

Jūrmalas slimnīcas pacientiem, to tuviniekiem, darbiniekiem un citiem interesentiem pieejams jauns pakalpojums, kuru sniedz garīgās aprūpes speciālists.

Saruna ar garīgās aprūpes speciālistu sniedz emocionālo un garīgu atbalstu  uztraukuma, cerības zaudēšanas, dzīves pārmaiņu, sēru un zaudējumu gadījumos, kā arī citos dzīves posmos, kas ir emocionāli smagi.

 

➡️Garīgās aprūpes speciālists ir teoloģiski izglītots, ar specializāciju klīniskajā garīgajā aprūpē,  kvalificēts sniegt atbalstu, padomu un remdinājumu ciešanās cilvēkiem, pamatojoties uz viņu eksistenciālajām, garīgajām un reliģiskajām vajadzībām.

Konsultācijas pieejamas otrdienās un trešdienās no plkst. 08:00 līdz 16:00

Piesakiet savu vizīti, rakstot īsziņu uz tālr.nr.: 28303179 vai 67752254.

 

🟦 Jūrmalas slimnīcas pacientiem, pacientu tuviniekiem un darbiniekiem konsultācijas pieejamas bez maksas.

🟦 Maksa par konsultāciju  29 EUR apmērā tiek piemērota personām, kuras pierakstoties uz šo konsultāciju un / vai konsultācijas dienā nav Jūrmalas slimnīcas darbinieki, pacienti vai pacientu tuvinieki.

“Lai pielietotu ticības spēku dzīvē, tas ir jāpieņem” (Gregs Bradens “Notici sev! Cilvēka spēju patiesās robežas”)

Garīgā aprūpe un psihologs ir divas atšķirīgas, bet savstarpēji saistītas pieejas, kas nodrošina palīdzību cilvēku garīgajai veselībai, sniedzot atbalstu un palīdzību cilvēku emocionālajai un garīgajai labklājībai.

Garīgā aprūpe ietver metodes, pieejas un prakses, kas palīdz attīstīt un uzturēt emocionālo un garīgo labklājību. Tas var ietvert pašrefleksiju, sarunu, meditāciju, lūgšanu, dziesmas dziedāšanu, garīgo praksi vai filozofisku pieeju dzīvei. Garīgās aprūpes mērķis ir veicināt labu garīgo stāvokli, harmoniju un pilnību.

Psihologs ir profesionāls speciālists, kas ir apmācīts, lai sniegtu atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kas saskarās ar emocionālām vai garīgām problēmām. Psihologs strādā, izmantojot psiholoģiskas metodes, pētījumus un terapeitiskās pieejas, lai palīdzētu cilvēkiem izprast savu uzvedību, emocijas, domas un attiecības. Psihologa loma ir palīdzēt cilvēkiem ar emocionālām problēmām, traucējumiem vai dzīves grūtībām.

Garīgā aprūpe uzsver indivīda pašaprūpes metodes, personisko attīstību un garīgo praksi, savukārt psihologs sniedz profesionālu palīdzību, izmantojot psiholoģiskās zināšanas un terapeitiskās tehnikas, lai risinātu konkrētas emocionālās vai garīgās problēmas. Garīgā aprūpe veicina garīgo veselību, kas ietver spēju pielāgoties dzīves stresam, veidot un uzturēt veselīgas attiecības, sevis pašrealizēšanu un tiekšanos uz nozīmīgu dzīves mērķi.

 

Garīgās aprūpes ieguvumi:

 • Emocionālā labklājība. Garīgās aprūpes prakses – meditācija, apzinātības prakse un līdzjūtības māksla var palīdzēt regulēt emocijas, samazināt stresu un paaugstināt emocionālo labklājību. Tas veicina mieru, prieku, mīlestību un izpratni.
 • Stresa un trauksmes mazināšana. Garīgās aprūpes tehnikas var kalpot kā efektīvs līdzeklis stresa un trauksmes mazināšanai. Dziļa elpošana, meditācija, relaksācijas tehnikas un garīgā praksi. Regulāra šo tehniku izmantošana palīdz nomierināties, atbrīvoties no stresa un paaugstināt emocionālo izturību.
 • Prāta un domāšanas skaidrība. Garīgās prakses – meditācija un apzinātība, palīdz uzlabot prāta skaidrību un koncentrēšanos. Veicina spēju novērot un kontrolēt domas, atbrīvoties no nevajadzīgiem domu pavedieniem un attīstīt mērķtiecīgu domāšanu.
 • Iekšējā miers un apmierinātība. Garīgās aprūpes prakses sniedz sajūtu par iekšējo mieru un apmierinātību. Tas nozīmē sevis un dzīves akceptēšanu, pieņemšanu un attīstību personiskajā izaugsmē, veicinot harmoniju un līdzsvaru.
 • Attiecību uzlabošana. Garīgās aprūpes prakses palīdz attīstīt līdzjūtību, empātiju un sapratni. Tas veicina labākas attiecības ar citiem cilvēkiem, veicinot saskaņu, mieru un cieņu attiecībās, veicinot labvēlīgu un konstruktīvu komunikāciju.
 • Dzīves nozīmes un mērķa atklāšana. Garīgās aprūpes prakses palīdz atklāt un izprast dzīves nozīmi un mērķi, rosinot jēgu un iedvesmu ikdienas darbībām. Tas veicina personisku izaugsmi un prasmi veidot nozīmīgu un apmierinošu dzīvi.

 

Brīnuma spēks slēpjas faktā, ka mums nav jāsaprot, kāpēc tas darbojas. Tomēr mums jāizvēlas pieņemt to, ko tas ienes dzīvē. (Gregs Bradens “Notici sev! Cilvēka spēju patiesās robežas”)

*Kas man sniedz prieku? Kas man ļauj justies laimīgam?

*Vai es jūtos tā vērts, lai izpaustos radoši?

*Cik daudz enerģijas man ir?

*Cik lielu nozīmi savā garīgajā veselībā es piešķiru fiziskajai veselībai?

*Kas notiks ar mani, ja mans organisms būs vesels? Kā tad jutīsies citi?

*Kā es jūtos, domājot par savu nākotni, novecošanu un nāvi?

 

“Garīgums ir spēks, kas ietekmē mūsu prātu, mūsu sirdi un mūsu dzīvi. Tas dod mums iespēju saprast, ko nozīmē būt cilvēkam un meklēt lielāku nozīmi savā eksistencē.” – Autors nezināms

 

Kas ir garīgā aprūpe.

“Lai izdzīvotu garīgi veselu dzīvi, mums ir jārūpējas par savu dvēseli tikpat rūpīgi kā par savu ķermeni.” – Radhanath Swami

Garīgās aprūpes būtība ir rūpēties par garīgo stāvokli un veikt pasākumus, lai uzturētu un attīstītu emocionālo, intelektuālo un sociālo labklājību. Garīgā aprūpe ietver dažādas aktivitātes un pieejas, kas palīdz izjust un uzturēt labu garastāvokli, mieru un emocionālo līdzsvaru.

 • Pašaprūpe: Garīgā aprūpe ietver ieklausīšanos sevī un rūpes par emocionālo un fizisko veselību. Tā var ietvert regulāru fizisko aktivitāti, veselīgu uzturu, pietiekamu atpūtu, miegu un sociālu saziņu.
 • Emocionālās labklājības uzturēšana: Emocionāla izpratne, emocionālās reakcijas pārvaldīšana un spēja pielāgoties dzīves izmaiņām. Tas ietver emocionālās inteliģences atklāšanu un emociju regulēšanas tehniku apgūšanu.
 • Stresa pārvaldīšana: No stresa un spriedzes ietekmes uz garīgo stāvokli nevar izvairīties, bet garīgā aprūpe palīdz pārvaldīt un samazināt stresa negatīvo ietekmi. Tas nozīmē stresa pārvaldības tehnikas – elpošanas vingrinājumus, meditāciju, relaksāciju un laika pavadīšanu ar aktivitātēm, kas sagādā prieku un mieru.
 • Mācīšanās un personīgā attīstība: Garīgā aprūpe ietver arī personīgās attīstības un mācīšanās veicināšanu. Tas ietver prasmju un spēju attīstīšanu, mērķu noteikšanu un izaicinājumu meklēšanu, kas palīdz augt un pilnveidoties kā personībām.

Garīgā aprūpe ir ilgtermiņa process, kas prasa apzinātu centību un rūpes par savu labklājību. Tā mums palīdz attīstīt spēju pārvaldīt dzīves grūtības, veicināt pozitīvu attieksmi, veidot dziļākas attiecības un būt spējīgiem baudīt dzīvi pilnīgākā veidā.

 

Vai garīgā aprūpe nozīmē arī garīgumu?

Garīgā aprūpe un garīgums ir cieši saistīti, bet tos var uztvert atšķirīgi. Garīgā aprūpe ir procesuāla pieeja un rīcība, kas veicina garīgumu un labklājību, bet garīgums ir stāvoklis vai izjūta, kas var būt sasniegts vai pieredzēts caur garīgo aprūpi.

Garīgā aprūpe ir rūpes un darbības, kas tiecas uz garīgo veselību, emocionālo līdzsvaru un labklājību. Tā ietver praktiskas metodes un pieejas, kas veicina iekšējo mieru, sapratni, personīgo izaugsmi un savienojumu ar dziļāko būtību vai augstāko realitāti. Garīgās aprūpes veidi var ietvert meditāciju, lūgšanu, pašrefleksiju, līdzsvaru starp ķermeni un prātu, attiecību uzturēšanu ar citiem un pašapziņu.

Savukārt, garīgums var nozīmēt izjūtu vai stāvokli, kad esam saistīti ar garīgo dimensiju vai patieso būtību. Tas ir stāvoklis, kad jūtamies savienoti ar lielāku nozīmi, dziļāku sapratni un vienotību ar Visumu. Garīgums var būt izteikts caur reliģiskām praksēm, garīgām pieredzēm, dziļām meditācijas vai kontemplācijas pieredzēm.

*Kas man ļauj sajust garīgo saikni ar sevi?

*Ko es uzskatu par svētu?

*Vai es esmu tā vērts, lai piedzīvotu patiesu savienošanos ar sevi?

*Ko es mainītu savā ikdienā, ja man nebūtu baiļu?

*Kā es jūtos, kad man nav iedvesmas?

 

“Garīgums ir iekšējais avots, no kura mēs reiz izdzēsām mūsu slāpes pēc mierinājuma un pilnības.” – Autors nezināms

 

“Klusums nav tukšums; tas ir pilnīgs klātbūtnes brīdis, kad sirds, prāts un dvēsele vienojas un atklāj dziļāko patiesību.” – Eckhart Tolle

 

Aktīva klausīšanās ir prasme un pieeja, kurā garīgās aprūpes speciāliste apzināti koncentrējas uz to, kas tiek teikts vai izteikts. Tas ietver pilnīgu uzmanību un iesaisti klausīšanās procesā, nepieļaujot novērtējumus, spriedumus vai domu klātbūtni, kas traucētu sapratnei. Aktīvā klausīšanās ietver spēju izjust un saprast citu cilvēku emocijas, perspektīvas un vajadzības. Tas nozīmē, ka garīgās aprūpes speciāliste ir atvērta un iejūtīga pret to, kas tiek sacīts un izrāda interesi par cilvēka pieredzi un jūtām. Empātija un līdzjūtība veicina dziļāku sapratni un labāku savstarpējo saziņu. Tas ietver arī attīstītu spēju aktīvi komunicēt, lai izrādītu savu izpratni. Aktīvā klausīšanās nozīmē saglabāt neitrālu attieksmi, nepieļaujot personiskas iekšējas reakcijas, kas var traucēt izpratnei. Tas nozīmē dzirdēt bez argumentiem, pretenzijām vai aizstāvības mehānismiem, tā vietā pieslēdzot sevī objektīvu uztveri un sapratni.

Dzīvei aktīvās klausīšanās pieeja dod iespēju radīt uzticību, atbalstu un apziņu, pamatojoties uz sajūtu par rūpēm, iedziļināšanos un klātbūtni. Tas veicina garīgo dziedināšanu, emocionālo līdzsvaru un komfortu, rada savstarpēja atbalsta un miera sajūta.

 

Kā aktīva klausīšanās veicina garīgumu:

 

 • Uzmanības fokusa stiprināšana. Ja cilvēks ir uzklausīts, tas stiprina spēju koncentrēties uz mērķi, ļauj noturēt fokusu uz pašreizējo mirkli un tas, garīguma izaugsmē ir būtisks nosacījums.
 • Iekšējā klusuma un miera veicināšana. Ja cilvēks ir uzklausīts, tas mazina prāta nemieru, veicina iekšējo klusumu un sirdsmieru. Tas palīdz atpūsties, ievērsties garīgajām pieredzēm un veicina radošas izpausmes, kā arī iedvesmu.
 • Emocionālās labklājības un relaksācijas veicināšana. Ja cilvēks ir uzklausīts, palīdz samazināt stresu, uzlabot garastāvokli un veicina emocionālo labklājību. Uz mierīgu, uzklausītu un atslābinātu prātu, daudz efektīvām arī iedarbojas mūzikas vibrācijas un dziedinošu skaņu frekvences, kas veicina meditatīvu relaksāciju un vairo labklājību.
 • Iedvesma un motivācija. Ja cilvēks ir uzklausīts, tas var dot jaunu iedvesmu un motivāciju. Pozitīvas sajūtas un savas perspektīvas apzināšanās, veicina iedvesmu, jaunas idejas un motivāciju garīgajā praksē vai dzīves ceļā.
 • Garīgās prakses atbalsts. Ja cilvēks ir uzklausīts, tas kļūst par papildus atbalstu un resursu arī garīgajās praksēs. Tas iedvesmo mācīties, meditēt, klausīties stiprinošas uzrunas un dziedinošus vārdus, kas palīdz attīstīties un paplašina garīgo ceļu.
 • Sajūtu intensitātes pastiprināšana. Ja cilvēks ir uzklausīts, tad skaidrāk un ar dziļāku vibrāciju intensitāti spēj uztvert mūziku, skaņu, kā terapiju, dziedinošus vārdus, sajūtas un jebkuru pieredzi garīguma ceļā. Tas paver iespēju dziļākiem emocionāliem un garīgiem stāvokļiem un sniedz papildu dimensiju dzīves pieredzē.

 

*Vai es ļauju sev kļūdīties?

*Vai esmu gatavs sevi patiesi mīlēt, kamēr mainos un nesaprotu, kas un vai man palīdz?

*Vai ticu, ka man ir iedzimts talants?

* Ja es varētu darīt, ko gribu un neviens par to neuzzinātu, kas tas būtu?

* Kādu patiesību sevī es šobrīd izvēlos ignorēt?

“Klusums ir tā mūžīgā valoda, kas tiek saprasta bez vārdiem. Tas ir saikne ar dziļāko patiesību, kas mājo mūsu dvēselēs.” – Deepak Chopra

“Elpošana ir veids, kā izvilkt prātu no ķermeņa.” (Džo Dispenza, “Superspēju potenciāls. Kā parastam cilvēkam paveikt neparasto”)

Elpošanas tehnikas palīdz nomierināt simpātisko nervu sistēmu un aktivizēt parasimpātisko nervu sistēmu, kas atbild par relaksāciju un atjaunošanos.

Kā elpošana palīdz mazināt stresu:

 1. Dziedina nervu sistēmu: Lēna, dziļa elpošana palīdz aktivizēt parasimpātisko nervu sistēmu, kas mazina stresa hormonu ražošanu un samazina sirdsdarbību un asinsspiedienu. Tas veicina relaksāciju un mieru.
 2. Fokusa maiņa: Kad mēs koncentrējamies uz elpošanu, tas novirza mūsu uzmanību no stresa izraisošiem faktoriem. Tas var palīdzēt atbrīvot prātu no negatīvajām domām un emocionālām reakcijām, samazinot uztraukumu.
 3. Ierobežo reaktivitāti: Izmantojot dažādas elpošanas tehnikas, mēs varam kontrolēt savas elpas ritmu un dziļumu. Tas var samazināt emocionālu reaktivitāti un pārmērīgu stresa izpausmi, palīdzot saglabāt mieru un labsajūtu.
 4. Atjauno līdzsvaru: Elpošanas vingrinājumi, kas balstīti uz lēnu, līdzsvarotu un vienmērīgu elpošanu, var palīdzēt atjaunot emocionālo līdzsvaru un harmoniju starp ķermeni un prātu.

Mierīga elpošana ir iekšējā miera oāze, kurā atrodas brīnums un atpūta no ikdienas vētras.

*Vai es dzīvoju autentisku dzīvi, saskaņā ar savām vēlmēm?

*Vai es cenšos piepildīt savas vēlmes?

*Kādu patiesību es šobrīd vēlos ignorēt?

*Kas es būtu, ja man nebūtu baiļu?

*Vai es ieklausos, kad ar mani runā intuīcija?

*Ko es sevī apspriežu un kas manī vēlas tikt brīvībā?

“Pareiza elpošana ir brīvība no pagātnes, un brīvība no nākotnes. Tā ir atgriešanās pie patiesības un miera šajā mirklī.” – Donna Farhi

 

“Iedod savam stresam spārnus un ļauj tam aizlidot projām”. (Terija Gilemetsa)

Stress rada simptomus, jo tas aktivizē mūsu ķermeņa stresa reakciju. Šī reakcija tiek izraisīta, kad organisms sastopas ar jebkādiem draudiem vai stresu izraisošiem faktoriem.

Nonākot stresa situācijā, vai tā būtu fiziska, emocionāla vai psiholoģiska rakstura, smadzenes atbrīvo stresa hormonus – adrenalīnu un kortizolu. Šie hormoni mobilizē enerģijas resursus un izraisa virkni fizisku un emocionālu reakciju, kas var izpausties kā simptomi. Daži no galvenajiem veidiem, kā stress var izraisīt simptomus, ir šādi:

 1. Fiziski simptomi:
  1. Paaugstināts sirdsdarbības ātrums un asinsspiediens
  2. Muskuļu sasprindzinājums un sāpes, ieskaitot galvassāpes un locītavu sāpes
  3. Izmainīta miega kvalitāte, piemēram, bezmiegs vai pārāk daudz miega
  4. Vājums un nogurums
  5. Gremošanas problēmas, piemēram, kuņģa sāpes, slikta dūša, vemšana vai caureja
  6. Svara pieaugums vai samazinājums

 

 1. Emocionālie simptomi:
  1. Uztraukums, nervozitāte un nemiers
  2. Depresija vai noskaņojuma svārstības
  3. Pārslodzes sajūta vai pārņemtības sajūta
  4. Emocionālā jutība un viegli aizvainojamība
  5. Samazināta motivācija un interese par ikdienas darbiem

 

 • Uzvedības simptomi:
  1. Palielināta nervozitāte un aizkaitināmība
  2. Izmainīta ēstgriba, piemēram, pārmērīga ēšana vai apetītes zudums
  3. Sociāla izolācija vai attālināšanās no citiem
  4. Samazinātas darbaspējas darbā vai mācībās
  5. Sliktākas pašaprūpes paradumi, piemēram, pārmērīga alkohola vai narkotiku lietošana

Ja stresa simptomi ir intensīvi vai ilgstoši, ir svarīgi meklēt atbilstošu atbalstu no veselības aprūpes speciālista, piemēram, ārsta vai psihologa, lai saņemtu atbilstošu novērtējumu un palīdzību.

*Ko mana intuīcija vēlas man pateikt par manu stresa avotu?

*Kā lai es sajūtos mīlēts?

*Vai domājot par maniem lēmumiem, ir kāds, kuram vienmēr ir un vienmēr nav taisnība?

*Vai es jūtos mīlestības, pieķeršanās un labas dzīves vērts?

*Ja man būtu burvju nūjiņa, jo es sev uzburtu šodien?

*Vai ir kāds, kam man šodien vajag piedod un ko man prasītu šo piedošanu arī dot viņam?

 

“Stress nekad nav tā vērts, lai to turētu iekšā sevī. Atbrīvojieties no tā, atstājot vētru aiz muguras un ļaujot mieram un labsajūtai ieplūst jūsu dvēselē.” – Ralph Marston

 

“Būt autentiskam gan darbā, gan mājās, nozīmē sniegt ķermenim vajadzīgās zāles” (Lisa Rankina “Prāts pārspēj medicīnu. Zinātniski pierādījumi cilvēka spējai dziedināt pašam sevi”.)

 

Radošums var sniegt dziļas apmierinātības sajūtu, sevis izpausmi un iespēju ietekmēt pasauli caur sevi. Tas ļauj cilvēkam izteikt sevi, izpaust domas, jūtas un idejas. Tas palīdz atbrīvoties no iekšējās spriedzes un negatīvām emocijām. Radošums veicina prasmi apvienot dažādus priekšmetus, idejas vai konceptus, kas savukārt veicina prasmi risināt ikdienas problēmas un inovāciju. Radošums var kalpot kā iedvesmas avots un motivācijas dzinulis. Nodarbojoties ar radošu darbību, kā piemēram, gleznošanu, rakstīšanu vai mūzikas veidošanu, tas palīdz atbrīvot bloķētās enerģijas, uzlabo garastāvokli un stimulē iztēli. Tādejādi radošums sniedz iespēju attīstīt jaunas prasmes un spējas. Tas var būt izglītības, mākslas, mūzikas vai amatniecības jomā. Radoša izpausme veicina smadzeņu plasticitāti un veido jaunas neironu savienojumu ceļus, kas savukārt veicina garīgo attīstību un kognitīvās prasmes. Un protams, radošās darbības var būt emocionāli terapeitiskas. Gleznošana, dzeja, dejošana, mūzikas spēlēšana var palīdzēt pārvarēt ilgas, skumjas, sēras, spriedzi, trauksmi, vienlīdz veicinot emocionālo atbrīvošanos un dziedināšanu.

Kā veicināt radošumu:

 • Atpūta un atslābums: Atslābums un atpūta ir svarīgi, lai ļautu prātam brīvību un veicinātu radošas domas. Izmantojiet laiku, lai izkustinātu savu ķermeni, meditētu, staigātu dabā vai veiktu citas relaksējošas aktivitātes, kas palīdzēs samazināt stresu un atbrīvot prātu.
 • Iedvesmas avoti: Apkārtējā vide, māksla, literatūra, mūzika, cilvēki un pieredze var kalpot par iedvesmas avotiem. Izpētiet un iepazīstiet dažādas kultūras, jaunas idejas un interesantas tēmas, kas paplašinās jūsu redzesloku un veicinās jaunas idejas un perspektīvas.
 • Brīvība un eksperimentēšana: Dodiet sev brīvību eksperimentēt un izpausties bez spriedumiem un ierobežojumiem. Aizmirstiet par perfekcionismu un atļaujiet pieļaut kļūdas, jo tieši tās var atklāt jaunas iespējas un veicināt radošu procesu.
 • Izglītība un apmācība: Veicot apmācības vai iegūstot jaunas zināšanas un prasmes, var attīstīt radošu domāšanu un pieeju. Izglītība var paplašināt intelektuālo horizontu un sniegt jaunas idejas un perspektīvas, kas var veicināt radošumu.
 • Vide un telpa: Izveidojiet vidi, kas veicina radošumu. Tīra un organizēta darba telpa, kas iedvesmo un atbilst personiskajai estētikai, var būtiski veicināt radošu darbību. Tāpat arī mainot vidi vai izejot no ierastajiem apstākļiem, var atklāt jaunas perspektīvas un stimulēt radošumu.
 • Dziļa interese un aizraušanās: Radošums tiek veicināts, ja darbojaties un nodarbojaties ar to, kas patīk un kas aizrauj. Atrodot tēmas, aktivitātes vai projektus, kas patiesi interesē, tad būs lielāka motivācija un iedvesma, lai izpaustu radošas idejas un darbus.
 • Sadarbība un atbalsts: Sadarbība ar citiem radošiem cilvēkiem un saņemt atbalstu no draugiem vai kolēģiem var sniegt jaunas perspektīvas, idejas un izaicinājumus. Dalieties ar radošo darbu, saņemiet atsauksmes un iedvesmu no citiem, kā arī iesaistieties kopīgos projektos vai grupu aktivitātēs.

 

*Kādas darbības manī veicina radošumu?

*Vai man ir skaidrs, ko mana dvēsele vēlētos radīt?

*Kādas radošas aktivitātes man patika bērnībā?

*Ja man šodien būtu visa pasaules nauda un iespējas, ko es radītu?

*Vai es varu paciest neapmierinātību, kas ir saistīta ar radošo procesu?

*Vai es jūtos tā vērts, lai kaut ko radītu?

“Emocijas ir pagātnes pārdzīvojumu ieraksts, tāpēc, ja nespējat domāt varenāk par to, kā jūtaties, domāšanas – jušanas cilpa noenkuro jūs pagātnē un veido nemainīgu esības stāvokli. Tā ķermenis kļūst par prātu jeb laika gaitā domas un jūtas sāk jūs kontrolēt.” (Džo Dispenza, “Superspēju potenciāls. Kā parastam cilvēkam paveikt neparasto”)

Ķermenis un prāts ir savstarpēji saistīti, un tie ietekmē viens otru. Lai gan ķermenis var radīt noteiktus fiziskus un bioloģiskus ierobežojumus prāta darbībai, prāts ir elastīgs un spēj attīstīties neatkarīgi no ķermeņa stāvokļa.

Fiziskā labsajūta ietver veselīgu uzturu, regulāru fizisko aktivitāti un pietiekamu atpūtu. Tā var veicināt labāku prāta darbību. Tā, piemēram, pietiekama miega un atpūtas nodrošināšana var uzlabot koncentrēšanos, uzmanību un kognitīvās funkcijas. Tāpat fiziskās aktivitātes –  vingrošana vai jogas prakse, var veicināt asinsriti, kas stimulē smadzenes un palīdz uzlabot prāta darbību.

Tomēr prāts ir spējīgs attīstīties un izaugt neatkarīgi no fiziskajiem ierobežojumiem. Prāta izaugsme ietver pašrefleksiju, izglītību, garīgo praksi un izpratni. Tas ir process, kas balstās uz apziņas paplašināšanu, jaunu perspektīvu iegūšanu un emocionālās un intelektuālās izaugsmes veicināšanu. Lai veicinātu prāta izaugsmi, ir svarīgi pievērst uzmanību garīgajai aprūpei, piemēram, meditācijai, apzinātībai, lēnprātīgai domāšanai un dziļākai pašrefleksijai. Tas sniedz iespēju izpētīt un pārvarēt ierobežojošas domas, paradumus un uzskatus, kā arī attīstīt jaunas prasmes un perspektīvas.

Tāpēc,  lai gan ķermenis var ierobežot noteiktas iespējas prāta darbībā, prāts ir spējīgs attīstīties un izaugt, ja tam tiek pievērsta atbilstoša uzmanība un veicināšana.

 

Kā atraisīt ķermeņa potenciālu:

 • Veselīgs dzīvesveids. Lai atraisītu ķermeņa potenciālu, ir svarīgi rūpēties par fizisko veselību. Regulāri nodarboties ar fizisku aktivitāti, kāpt, skriet, jogas nodarbības vai citas vingrošanas prakses, kas stiprina ķermeni un veicina enerģijas plūsmu. Uzturēt sabalansētu un barojošu uzturu, nodrošinot, ka saņemat visus nepieciešamos vitamīnus, minerālvielas un šķirdrumu.
 • Meditācija un apzinātība. Garīgās prakses, kā meditācija vai apzināta elpošana, var palīdzēt nomierināt prātu, samazināt stresu un atbrīvot bloķētas enerģijas. Prakses, kas veicina klusumu, ieklausīšanos sevī un pašapzinātību, var palīdzēt atbrīvoties no ierobežojošām domām un atvērt durvis augstākam potenciālam.
 • Iepazīstieties ar sevi. Pavadot laiku, lai iepazītu sevi, savas intereses, vērtības un iekšējos mērķus, varat atrast savu unikālo ceļu un veidus, kā izpaust savu potenciālu. Atklājiet stiprās puses un talantus un iekļaujiet tos ikdienas dzīvē un darbībās.
 • Attīstiet mācīšanās un izaugsmes gatavību. Pastāvīgi attīstieties un mācieties jaunas lietas. Izpētiet jomas, kas jūs interesē, un pieņemiet jaunus izaicinājumus. Lielāka zināšanu un prasmju iegūšana paplašina perspektīvu un atklāj jaunas iespējas.
 • Iedvesmojieties no cilvēkiem. Meklējiet un veidojiet kontaktu ar cilvēkiem, kuri iedvesmo, motivē un atbalsta potenciālā attīstībā. Iesaistieties kopienās, kurās ir pozitīvas vērtības un izaugsmes kultūra, un mācieties no tām.
 • Izpētiet radošo izpausmi. Dodiet sev iespēju kļūt radošiem un izpaust potenciālu caur mākslu, rakstīšanu, mūziku, dejām vai jebkuru citu veidu, kas jums ir tuvs un iedvesmo. Tas var atbrīvos iekšējo iztēli un sniegs iespēju pilnībā paust savas idejas un emocijas.

*Ko es domāju par ķermeņa spēju sevi izdziedināt?

*Vai es esmu labas veselības vērts?

*Ko es iegūstu no savas slimības?

*Ko es domāju par savu veselību?

*Ko es domāju par savu slimību?

* Vai es vēlos, lai slimība man nes garīgu atmodu?

“Lai dzīvē radītu kaut ko būtiski atšķirīgu, mums ir jāatrod veids, kā izvilkt prātu no ķermeņa un izmainīt esības stāvokli” (Džo Dispenza, “Superspēju potenciāls. Kā parastam cilvēkam paveikt neparasto”)

pirmdienotrdientrešdienceturtdienpiektdiensestdiensvētdien
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

otrdien

trešdien

pirmdienotrdientrešdienceturtdienpiektdiensestdiensvētdien
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

otrdien

trešdien

Cenrādis:

Iesniegt atsauksmi