KUSTAMĀS MANTAS: MEDICĪNISKO IERĪČU MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI Identifikācijas Nr.SIAJS 2019/1izs

KUSTAMĀS MANTAS: MEDICĪNISKO IERĪČU MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI Identifikācijas Nr.SIAJS 2019/1izs

KUSTAMĀS MANTAS: MEDICĪNISKO IERĪČU  MUTISKĀS  IZSOLES  REZULTĀTI 

Identifikācijas Nr.SIAJS 2019/1izs

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  2019.gada 15.martā  medicīnisko ierīču  izsolē NR. Nr.SIAJS 2019/1izs  par medicīnisko iekārtas  nosolītāju   (izsoles dalībnieks, kas nosolīja visaugstāko cenu EUR ( bez PVN)) tika atzīts:

Nr.p.k.Medicīniskā ierīceSkaitsNosolītā cena (EUR)Nosolītājs
1.Datortomogrāfs General Electric Brightspeed Elite 16 rindu ar bolus injektoru Ulrich Missouri (2008. Gads)13592,00

(trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro)
SIA “Tradintek”
2.digitālā tālvadības rentgena iekārta AXIOM ICONOS R200 (2005.gads)1175,00

(viens simts septiņdesmit piece euro)
Siemens Healthcare OY Latvijas filiāle