KUSTAMĀS MANTAS – TOYOTA PRIUS HYBRID, VALSTS REĢISTRĀCIJAS N.HE5062, RAKSTISKĀ IZSOLE

Identifikācijas Nr.SIAJS 2022/1izs

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  2022.gada 19.septembrī  izsolē “TOYOTA PRIUS HYBRID, VALSTS REĢISTRĀCIJAS N.HE5062” RAKSTISKĀ  IZSOLE NR.SIAJS 2022/1izs  par autotransporta   nosolītāju   (izsoles dalībnieks, kas nosolīja visaugstāko cenu EUR ( bez PVN)) tika atzīts:

 

Nr.p.k. Izsoles priekšmets Skaits Nosolītā cena (EUR) Nosolītājs
1. TOYOTA PRIUS HYBRID, VALSTS REĢISTRĀCIJAS N.HE5062 1 2850.00

(divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit  euro,00)

Žanis Butāns