Mazumtirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanas vietas  SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” , NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Par telpu nomas izsoles NR. SIAJS 2023/1 N rezultātiem

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  par uzvarētāju  telpu nomas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas izsolē “MAZUMTIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS VIETU SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA”,  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. SIAJS 2023/1N)  SIA “Jūrmalas slimnīca” A korpusa  1.stāva apmeklētāju vestibila telpām  ar  kopējo platību 19,4 m2,  kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā (turpmāk –Telpas) mazumtirdzniecības pakalpojumu  nodrošināšanai,   Telpu iznomāšanas komisija  2023.gada 6.jūlijā  atzina  IK “RIAA”(reģ.nr.40002140511)  ar tās  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m2 – 8.27 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -160.44 EUR bez PVN, 12 mēnešos – 1925.26 EUR bez PVN.

IK “RIAA”(reģ.nr.40002140511) tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības telpu nomas izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2023/1N).