“PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTA IZVIETOŠANAS VIETA SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” NOMAS TIESĪBU IZSOLE” NOLIKUMS

ATJAUNINĀTS:

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  izsolē  “PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTA  IZVIETOŠANAS VIETAS SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” NOMAS TIESĪBU IZSOLE”  , ID NR. SIAJS 2022/2N  līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Cofee Address” ar tās piedāvāto nomas maksu par 1.5 m2 50.00 EUR bez  PVN/mēnesī.  SIA “Cofee Address”   piedāvājums bija atbilstošs visām nolikuma prasībām, un ar augstāko piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1.5 m2

 

id.Nr. SIAJS 2022/2N.”

  • Izsoles objekts – pārtikas tirdzniecības automātu izvietošanas vieta  SIA “Jūrmalas slimnīca”    A korpusa 1. Stāvā (1 automāts), kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā. Nomas tiesību piešķiršana notiek rakstiskā izsolē (turpmāk –Izsole) Nolikumā noteiktajā kārtībā.

Automātam paredzēta vieta  A korpusa pirmā stāvā karsto  un auksto dzērienu,  uzkodu  tirdzniecībai. Pārtikas  automātam  tiek noteikta vieta 1.5 m2 platībā, neatkarīgi no  pārtikas automāta lieluma.

  • 2. Nomas maksas nosacītā maksa (sākumcena) par 1 m2 tiek noteikta EUR 20.68 bez PVN mēnesī, par Telpu 1.5 m2 platībā tiek noteikta EUR 31.02 (trīsdesmit viens   eiro, 02  centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.
  • 3. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem[1] par 1 m2 ir EUR 1.47, par Telpu 1.5. m2 platībā – EUR 2.21 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.
  • Telpu nomas tiesību ilgums – viens gads,  ar tiesībām pagarināt nomas līgumu līdz vienam gadam.
  • Telpu apskatei, ja nepieciešams, sazināties ar Iznomātāja pārstāvi Ievu Dzirni, tālrunis 29530070 vai Denisu  Bičkovski,  tālrunis 26539120.
  • Pretendenti pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022.gada 18.jūlija plkst. 11:00 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21, SIA “Jūrmalas slimnīca” 5.stāvā 538. kabinetā (lietvede).
  • Rakstiskā izsole (piedāvājumu atvēršana) notiks Komisijas Piedāvājumu atvēršanas sēdē 2022.gada _18.jūlijā 11.00 Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā, SIA “Jūrmalas slimnīca” 5.stāvā, 508.kabinetā (mācību telpa).

Kontaktpersona :Ilva Dreimane, tel. 27055221, e-pasts: 

[1] Maksā par komunālajiem pakalpojumiem ietilpst: siltumenerģija, elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, par kuriem uz Telpu nav uzstādīts atsevišķs skaitītājs