PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTA IZVIETOŠANAS VIETAS

 

“Pārtikas tirdzniecības automāta izvietošanas vietas  SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA”, NOMAS TIESĪBU IZSOLE

(identifikācijas Nr. SIAJS 2020/5N)

 

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  izsolē  “PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTa IZVIETOŠANAS VIETAS SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” NOMAS TIESĪBU IZSOLE”  , ID NR. SIAJS 2020/5N  līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Kafe Serviss” ar tās piedāvāto nomas maksu par 1.5 m2 191.76 EUR bez  PVN, kuras  piedāvājums bija atbilstošs visām nolikuma prasībām, un ar augstāko piedāvāto nomas maksu par 1.5 m.2

Telpu nomas tiesību ilgums – viens  gads,  ar tiesībām pagarināt nomas līgumu līdz vienam gadam.