SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA”  TELPAS MASIERA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI  JŪRMALĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLE, id.Nr. SIAJS 2022/1N.”

REZULTĀTS (publicēts 5.08.2022.)

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  par uzvarētāju  telpu nomas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas izsolē SIA “Jūrmalas slimnīca” divstāvu saimniecības korpusa  pirmā  stāva telpai nr.16, kadastra apzīmējums 1300-007-5104-002, ēkas ekspluatācijā nodošanas gads – 1963, ar kopējo platību 9.7 m2, kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā (turpmāk –Telpas) masāžas pakalpojumu  nodrošināšanai Telpu iznomāšanas komisija  2022.gada 4.augustā  atzina  S. Enģeli(reģ.nr.17076611491)  ar tās  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m2 – 8.27 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -80.22 EUR bez PVN.  S. Enģelei tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības telpu nomas izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2022/1N) masiera pakalpojumu nodrošināšanai.