SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” TELPAS PODOLOGA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI JŪRMALĀ, VIENĪBAS PROSPEKTĀ 19/21, DIVSTĀVU SAIMNIECĪBAS KORPUSĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  par uzvarētāju  telpu nomas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas izsolē SIA “Jūrmalas slimnīca” pirmā stāva  telpām  Nr.10.,11.,12. , kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā, divstāvu saimniecības korpusā, kadastra apzīmējums 1300-007-5104-002, ēkas ekspluatācijā nodošanas gads – 1963, ar kopējo platību 19.3 m2 (identifikācijas Nr. SIAJS 2019/2N) pastāvīgā telpu iznomāšanas komisija 2019.gada 2.jūlijā  atzina Agnesi Ruģeli  ar tās  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m2 – 7.44 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -143.59 EUR bez PVN, 12 mēnešos – 1723EUR bez PVN. 10.07.2019. noslēgts līgums. Telpu nomas tiesību ilgums – viens  gads,  ar tiesībām pagarināt nomas līgumu līdz vienam gadam.

Pielikumi lejuplādei