SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” TELPAS ŠUVĒJA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

SIA “Jūrmalas slimnīca” iznomā telpas   saimniecības korpusa  vienstāvu korpusa telpas nr.32 , kadastra apzīmējums 1300-007-5104-002 (lit.002), ar kopējo platību 12.3 m2, kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā (turpmāk –Telpas) šuvēja  pakalpojumu  nodrošināšanai.

Nomas maksas nosacītā maksa (sākumcena) par 1 m2 tiek noteikta EUR 7.44 (7 eiro, 44  centi) bez PVN mēnesī, kas aprēķināta, ievērojot 2018.gada 20.februāra noteikumus Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

Telpu nomas tiesību ilgums – viens  gads,  ar tiesībām pagarināt nomas līgumu līdz vienam gadam.

Telpu apskatei, ja nepieciešams, sazināties ar Iznomātāja pārstāvi Ievu Dzirni, tālrunis _29530070.

Pretendenti pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 2020.gada 16.septembra  plkst. 10:00 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21, SIA “Jūrmalas slimnīca” 5.stāvā 533. kabinetā.

 

Publicēts 17.09.2020.

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  izsole SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA”  TELPAS ŠUVĒJA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI  JŪRMALĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLE” ar ID.NR.SIAJS2020/2N tiek izbeigta bez rezultāta (uzskatīta par nenotikušu), jo  vienīgais iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma  7.13.punkta prasībām un bija  noraidāms, jo vienīgajam pretendentam   bija  nomas maksas parāds uz  piedāvājumu atvēršanas brīdi (16.09.2020.)