BIOĶĪMIJAS ANALIZATORA LIETOŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN ATBILSTOŠU REAĢENTU PIEGĀDE SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” VAJADZĪBĀM

Lēmuma pieņemšanas datums 28.05.2018

Infromācija par pieņemto lēmumu

Lēmums

Līgums

vienošanās

Vienošanās 7.01.2019