Medicīnas uzskaites sistēmas „Euromed” un grāmatvedības uzskaites sistēmas „Shannon -2000” uzturēšana un apkalpošana

Lēmuma pieņemšanas datums 21.09.2016
Infromācija par pieņemto lēmumu Lēmums

līgums

līguma grozījumi