Страховые полисы

Юрмальская больница заключила договора со следующими страховыми компаниями:

Jūrmalas slimnīcai noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām: Mājas lapa
Apdrošināšanas Seesam Insurance Latvijas filiāle www.seesam.lv
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiālewww.compensalife.eu
AAS Gjensidige Baltic www.gjensidige.lv
Eiropas komercsabiedrība ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle www.ergo.lv
Apdrošināšanas A/S Balta www.balta.lv
Apdrošināšanas IF P un C Insurance Latvijas filiāle www.if.lv
Apdrošināšanas BTA Insurance company SE www.bta.lv
Apdrošināšanas A/S Baltikums www.baltikums-online.lv
Apdrošināšanas A/S Baltijas Apdrošināšanas nams www.ban.lv
Skip to content