Apdrošināšanas polises

Lai uzzinātu vairāk, kādus pakalpojumus un cik lielā apmērā sedz Jūsu apdrošināšanas polise, iesakām sazināties ar Jūsu apdrošināšanas sabiedrību vai Jūrmalas slimnīcas reģistratūru.

Jūrmalas slimnīcai noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

Jūrmalas slimnīcai noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām: Mājas lapa
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiālewww.compensalife.eu
AAS Gjensidige Baltic www.gjensidige.lv
Eiropas komercsabiedrība ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle www.ergo.lv
Apdrošināšanas A/S Balta www.balta.lv
Apdrošināšanas IF P un C Insurance Latvijas filiāle www.if.lv
Apdrošināšanas BTA Insurance company SE www.bta.lv
Apdrošināšanas A/S Baltijas Apdrošināšanas nams www.ban.lv
Skip to content