Misija, Vīzija, Mērķi

Jūrmalas slimnīcas misija

Pacienta labsajūta ir galvenais likums.  /Salus aegroti suprema lex./

Slimnīcas attīstības process ir vērsts uz individuālu medicīnas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši mūsdienu standartiem. Slimnīcas darbības mērķis ir nodrošināt pacientiem savlaicīgi pieejamus, augsti kvalitatīvus, aktuālajām medicīnas tehnoloģijām un uzskatiem atbilstīgus ārstniecības un diagnostikas pakalpojumus vislabākās darba kultūras līmenī, neatkarīgi no pacienta maksātspējas, tautības, sociālā stāvokļa un citiem apstākļiem, kļūstot par daudzprofila ārstniecības, diagnostikas un pacientu aprūpes centru.

Jūrmalas slimnīcas vispārējie stratēģiskie mērķi, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības aktuālajām prioritātēm:

  • P1.5. Veselības tūrisma attīstība,
  • P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi,
  • P2.8. Publiskās telpas labiekārtošana.

Jūrmalas slimnīcas vērtības


jrumalas_slimnica_pieejamiba

PIEEJAMĪBA

Mēs uzskatām, ka mūsu klients ir viss, kādēļ mēs strādājam, mēs izturamies pret mūsu klientiem un viņu ģimenēm ar līdzjūtību un cieņu, mēs strādājam, lai saņemtu viņu uzticību.

jurmalas_slimnica_rupes

UZMANĪBA

Mēs gribam, lai mūsu klienti un viņu ģimenes jūt un redz individuālu attieksmi un to kā mūsu darbs ietekmē katra atsevišķa cilvēka labsajūtu. Mēs saprotam, ka jebkurš mūsu sasniegums un katrs apmierinātais klients ir tikai un vienīgi komandas darba rezultāts.

jurmalas_slimnica_drosiba

DROŠĪBA

Katrs no mums ievēro rīcības kodeksu, lai nodrošinātu klientu drošību. Sniedzot savus pakalpojumus, mēs izturamies ar atbildību pret mums uzticētajiem. Mēs tiecamies pēc augstas kvalitātes standartiem un uzņemamies atbildību par visu ko darām.

jrumalas_slimnica_zinasanas

ZINĀŠANAS UN PIEREDZE

Mēs augstu vērtējam un atbalstam mūsu darbinieku vēlmi izglītoties un nemitīgi celt savu profesionālo kvalifikāciju, jo apzināmies, ka tieši zinoši darbinieki ir svarīgākais uzņēmuma resurss. Strādājot kopā mēs varam paveikt vairāk, nekā mēs varētu individuāli.

jurmalas_slimnica_attistiba

ATTĪSTĪBA

Mēs rūpējamies par to, lai mūsu uzņēmuma attīstība notiek caur pārmaiņām, kuras ierosina un realizē darbinieki. Gatavība pieņemt izaicinājumu, nemitīgi izmēģināt un iedzīvināt praksē jaunākās tehnoloģijas, metodes un aprīkojumu ir viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm.

Skip to content