Vakances

SIA “Jūrmalas slimnīcas” būtiskākās prioritātes personāla vadības jomā ir nodrošināt katru darba vietu ar kvalificētu personālu, kā arī personāla kvalifikācijas mērķtiecīga paaugstināšana, saskaņā ar uzņēmuma un darbinieku kopējām vajadzībām.

Mēs piedāvājam karjeras iespējas uzņēmumā, kura darbība ir vērsta uz nemitīgu attīstību un pilnveidošanos, kā arī konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu.

 Iespēja palīdzēt ar dzīvokļa un bērnudārza nodrošinājumu.

Aktuālās vakances 

Dienas stacionāra virsmāsa

Operāciju māsa

Endoskopists

NMP ārsts stažieris

NMP ārsts internists

Neonatologs vai pediatrs

Māsa*

Rehabilitācijas ārsts

Apkopēja

* var tikt pieņemts darbā, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu (may be employed, in accordance with the Law on the Support of Civilians of Ukraine)

PRIVĀTUMA ATRUNA (PDF FAILS)

Interesēties pa tālr. 67512983 vai 29219499.   Informāciju varat sūtīt elektroniski uz e-pastu

Skip to content