Vakances

SIA “Jūrmalas slimnīcas” būtiskākās prioritātes personāla vadības jomā ir nodrošināt katru darba vietu ar kvalificētu personālu, kā arī personāla kvalifikācijas mērķtiecīga paaugstināšana, saskaņā ar uzņēmuma un darbinieku kopējām vajadzībām. Mēs piedāvājam karjeras iespējas uzņēmumā, kura darbība ir vērsta uz nemitīgu attīstību un pilnveidošanos, kā arī konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu.

 Iespēja palīdzēt ar dzīvokļa un bērnudārza nodrošinājumu.

Aktuālās vakances 

Operāciju māsa

Vispārējās aprūpes māsa *

NMP ārsts internists

Iekšķīgo slimību ārsts stažieris

NMP ārsts stažieris

Rehabilitācijas ārsts

* var tikt pieņemts darbā, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu (may be employed, in accordance with the Law on the Support of Civilians of Ukraine)

▶️Interesēties pa tālr. 67512983 vai 29219499.   Informāciju varat sūtīt elektroniski uz e-pastu

Fakultatīvā prakse (voluntēšana)

Fakultatīvā prakse (voluntēšana) ir brīvprātīgs darbs, kur students/skolnieks papildus teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanai, veic ārpus studiju vai mācību laika. Voluntēšana ir laba iespēja iegūt pieredzi, iejusties slimnīcas vidē, kā arī izmēģināt, kura tieši joma būtu saistoša nākamās profesijas izvēlē.

Aicinām brīvprātīgos mūsu slimnīcas saimē. Mēs tev uzticēsim- mūsu pacientus, lai tu palīdzi tiem izvēlēties pareizo ieeju/izeju, nokļūt īstajā kabinetā, sameklēt nepieciešamo informāciju un iespēju robežās parūpēsies par apmeklētāju komfortu.

Pieteikties voluntēšanai var arī persona, kurai ir interese, motivācija ziedot savu brīvo laiku sabiedrības labā vai ir profesijas izvēles meklējumos.

Lai pieteiktos fakultatīvai praksei slimnīcā, pretendents-voluntieris iesniedz:

  • sev vēlamo pieredzes gūšanas vietu kādā no slimnīcas nodaļām – uzņemšanas, ķirurģijas, iekšķīgās slimības;
  • iesniegumu
  • dokumentus (izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina studējošā statusu vai ārsta diploms, vai jebkurš cits izglītības dokuments; obligātās veselības pārbaude vai ģimenes ārsta izsniegta veidlapa Nr. 027/u).

▶️Kontaktpersona: Jūrmalas slimnīcas galvenā māsa Ludmilu Jefimovu pa tālr. 26359018 vai 

 

PRIVĀTUMA ATRUNA (PDF FAILS)

Skip to content