Vakances

SIA “Jūrmalas slimnīcas” būtiskākās prioritātes personāla vadības jomā ir nodrošināt katru darba vietu ar kvalificētu personālu, kā arī personāla kvalifikācijas mērķtiecīga paaugstināšana, saskaņā ar uzņēmuma un darbinieku kopējām vajadzībām.

Mēs piedāvājam karjeras iespējas uzņēmumā, kura darbība ir vērsta uz nemitīgu attīstību un pilnveidošanos, kā arī konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu.

Šobrīd  aktuālās vakances 

* var tikt pieņemts darbā, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu.

*Māsa

*Apkopēja

Datoroperators

Rehabilitācijas ārsts

Anesteziologs

Kardiologs

 

Pieejami naudas kompensācijas līgumi, kā to paredz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”.  Iespēja palīdzēt ar bērnudārza nodrošinājumu.

Noteikta apjoma naudas kompensācijas:

  • par darbu reģionos (un papildus kompensāciju par katru ģimenes locekli)
  • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju

Plašāka informācija https://www.vm.gov.lv/lv/arstu-un-masu-piesaiste-darbam-regionos-sam-925

Interesēties pa tālr. 67512983   Informāciju varat sūtīt elektroniski uz e-pastu

Skip to content