Vakances

SIA “Jūrmalas slimnīcas” būtiskākās prioritātes personāla vadības jomā ir nodrošināt katru darba vietu ar kvalificētu personālu, kā arī personāla kvalifikācijas mērķtiecīga paaugstināšana, saskaņā ar uzņēmuma un darbinieku kopējām vajadzībām.

Mēs piedāvājam karjeras iespējas uzņēmumā, kura darbība ir vērsta uz nemitīgu attīstību un pilnveidošanos, kā arī konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu.

Šobrīd  aktuālās vakances 

* var tikt pieņemts darbā, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu.

* Māsa 

* Apkopēja

* Māsu palīgs

* Pavārs

Lietvede

Neirologs stažieris

NMP ārsts stažieris

Kardiologs

Rehabilitācijas ārsts

Operāciju māsa

Interesēties pa tālr. 67512983   Informāciju varat sūtīt elektroniski uz e-pastu

Skip to content