Vakances

SIA “Jūrmalas slimnīcas” būtiskākās prioritātes personāla vadības jomā ir nodrošināt katru darba vietu ar kvalificētu personālu, kā arī personāla kvalifikācijas mērķtiecīga paaugstināšana, saskaņā ar uzņēmuma un darbinieku kopējām vajadzībām.

Mēs piedāvājam karjeras iespējas uzņēmumā, kura darbība ir vērsta uz nemitīgu attīstību un pilnveidošanos, kā arī konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu.

Šobrīd  aktuālās vakances 

* var tikt pieņemts darbā, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu (may be employed, in accordance with the Law on the Support of Civilians of Ukraine)

Operāciju bloka vecākā māsa vai vecākais ārsta palīgs

*Pavārs / cook

Reģistrators_uz laiku

*Māsa / nurse

*Apkopēja / cleaner

Anesteziologs

Rehabilitācijas ārsts

 

 

 

Pieejami naudas kompensācijas līgumi, kā to paredz Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”.  Iespēja palīdzēt ar bērnudārza nodrošinājumu.

Noteikta apjoma naudas kompensācijas:

  • par darbu reģionos (un papildus kompensāciju par katru ģimenes locekli)
  • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju

Plašāka informācija https://www.vm.gov.lv/lv/arstu-un-masu-piesaiste-darbam-regionos-sam-925

Interesēties pa tālr. 67512983   Informāciju varat sūtīt elektroniski uz e-pastu

Skip to content