Dalībnieku sapulces

Par dalībnieku sapulci 31.10.2022.

Dalībnieku sapulci sasauc: SIA „Jūrmalas slimnīca” valde. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsūtīts 2022.gada 20.oktobrī.

Dalībnieku sapulce notiek: SIA „Jūrmalas slimnīca” Vienības prospektā 19/21, Jūrmala, 2022.gada 31.oktobrī plkst. 13:00.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

SIA „Jūrmalas slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors  E.Stobovs;

SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs E.Liepiņš;

SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes locekle K.Siņkeviča;

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

[…]

 1. Par valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņu;
 2. Par valdes locekļa pilnvaru termiņu.

[…]

Par trešo un ceturto darba kārtības jautājumu:

Ziņo E.Stobovs: Saskaņā ar LR Komercreģistrā izdarīto ierakstu, 08.11.2017. tika iecelta kapitālsabiedrības SIA „Jūrmalas slimnīca” valde esošajā sastāvā. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešo daļu valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem. Ievērojot to, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļu ievēlēšanu, aicinu izskatīt šajā darba kārtībā jautājumu par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa pilnvaru termiņu.

Izteicās:

[…]

Par trešo sapulces darba kārtības jautājumu kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma (lēmums Nr.28):

Izvērtējot valdes priekšsēdētāja iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto un noteikto mērķu īstenošanas progresu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 1.punktu, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, un 79.pantu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumus Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”:

 1. Atkārtoti iecelt Egonu Liepiņu par SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētāju uz nākamo pilnvaru termiņu;

 

Par ceturto sapulces darba kārtības jautājumu kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma (lēmums Nr.29):

Izvērtējot valdes priekšsēdētāja iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto un noteikto mērķu īstenošanas progresu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 1.punktu, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, un 79.pantu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumus Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”:

 1. Atkārtoti iecelt Karinu Siņkeviču  par SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes locekli uz nākamo pilnvaru termiņu.

Par dalībnieku sapulci 28.12.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 28.decembrī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 tika sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

 

 • Par dalībnieku sapulces sasaukšanu iepriekšējas piekrišanas saņemšanai izskatīt valdes sēdē jautājumu par līguma slēgšanu pārvietojamas palātas rentgena iekārtas iegādei COVID-19 pacientu ārstēšanas procesa nodrošināšanai

Par dalībnieku sapulci 13.12.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 13.decembrī plkst. 12:30 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 tika sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē jautājumu par līguma slēgšanu  krūšu implantu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.
 2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē jautājumu par līguma slēgšanu kuņģa balonu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.
 3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē jautājumu par līguma slēgšanu veļas mazgāšanas pakalpojumu iegādei.

Par dalībnieku sapulci 12.11.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 12.novembrī plkst. 11:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 tika sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu  medicīnas iekārtu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām;
 2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē jautājumu par līguma slēgšanu  dāvinājuma saņemšanai no Nodibinājuma “Nākotnes Atbalsta fonds”.

Par dalībnieku sapulci 27.09.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 27.septembrī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 tika sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par SIA “Jūrmalas slimnīca” vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2021.g. -2025.g.,
 2. Par SIA “Jūrmalas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos.
 3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu medicīnas un laboratorijas preču piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.

Par dalībnieku sapulci 06.09.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 6.septembrī plkst. 15:10 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 tika sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līguma slēgšanu dabasgāzes piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām;
 2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu līgumu slēgšanai  instrumentu piegādei kuņģa zarnu trakta operācijām SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām;
 3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu līguma slēgšanai  SIA “Jūrmalas slimnīca” 2.stāva pārbūves darbiem;
 4. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

 

Par dalībnieku sapulci 13.08.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 13.augustā plkst. 11:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 tika sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu medikamentu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīcas vajadzībām”
 2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu līgumu slēgšanai  medicīniskās  nozares  un pārtikas  gāzes piegādei SIA “Jūrmalas slimnīcas vajadzībām”
 3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu līguma slēgšanai medicīnas preču piegādei un aparatūras nomai fleboloģiskajām operācijām

Par dalībnieku sapulci 01.07.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 1.jūlijā plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par SIA “Jūrmalas slimnīca” līguma  slēgšanu  ar SIA “Enefit” elektrības piegādei slimnīcas vajadzībām.

 

Par dalībnieku sapulci 14.05.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 14.maijā plkst. 10:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu medicīnas preču piegādes nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.
 2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu līguma slēgšanai laboratorijas pakalpojumu iegādei jaundzimušo skrīninga analīžu nodrošināšanai.

 

Par dalībnieku sapulci 29.04.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, 2021. gada 29.aprīlī plkst. 11:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 tika sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par 2020.gada pārskata apstiprināšanu
 2. Par pārskata gada zaudējumu segšanu
 3. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes novērtējumu
 4. Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem

 

SIA „Jūrmalas slimnīca”  dalībnieku sapulce  07.04.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2021. gada 7.aprīlī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu dezinfekcijas līdzekļu piegādes nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.
2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu līguma slēgšanai bīstamo atkritumu maisu un to statīvu piegādes nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.
3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līguma slēgšanu apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.
4. Par telpu nomas maksas cenas noteikšanu.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līgumu slēgšanu ar vairākiem piegādātājiem dezinfekcijas līdzekļu piegādei ar kopējo piegādājamo apjomu naudas izteiksmē 50 102.90 (piecdesmit tūkstoši viens simts divi euro, 90 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar pielikumu (Lēmums Nr.7).

2. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līguma slēgšanu bīstamo atkritumu maisu un to statīvu piegādes nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām ar kopējo piegādes apjomu naudas izteiksmē EUR 30 097.40 (trīsdesmit tūkstoši deviņdesmit septiņi euro, 40 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (Lēmums Nr.8).

3. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līguma slēgšanu apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām ar kopējo pakalpojumu apjomu naudas izteiksmē 26 936.84 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši euro, 84 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (Lēmums Nr.9).

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.7.apakšpunktu, saskaņā ar SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes 10.07.2018. lēmumu nr.93 apstiprinātā nolikuma “SIA “Jūrmalas slimnīca” telpu iznomāšanas kārtība” 3.5. punktu:

4. Apstiprināt SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes 29.03.2021. pieņemto lēmumu telpu nomas maksu 2021.gadā saglabāt esošajā apmērā EUR 7.44 (septiņi eiro, 44 centi) par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.1. Apstiprināt SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes 29.03.2021. pieņemto lēmumu: komunālo pakalpojumu maksu telpām 2021.gadā sākot ar 2021.gada 1.maiju noteikt EUR 1.44 (viens eiro, 44 centi) par vienu kv.m mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (Lēmums Nr.10).

SIA „Jūrmalas slimnīca”  dalībnieku sapulce  15.03.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2021. gada 15.martā plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu medicīniskā aprīkojuma iegādei COVID-19 pacientu ārstēšanas procesa nodrošināšanai.
2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līguma slēgšanu darba staciju un monitoru iegādei SIA ”Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līgumu slēgšanu ar vairākiem piegādātājiem medicīniskā aprīkojuma iegādei COVID-19 pacientu ārstēšanas procesa nodrošināšanai ar kopējo piegādājamo medicīnas iekārtu apjomu naudas izteiksmē 66 148.00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar pielikumu (Lēmums Nr.5).

2. Piekrist jautājuma izlemšanai par līgumu slēgšanu darba staciju un monitoru iegādei SIA ”Jūrmalas slimnīca” vajadzībām ar SIA “TRADINTEK” ar kopējo piegādājamo medicīnas iekārtu apjomu naudas izteiksmē EUR 175 380 (viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (Lēmums Nr.6).

SIA „Jūrmalas slimnīca”  dalībnieku sapulce  19.02.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2021. gada 19.februārī plkst. 10:10 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu pārtikas produktu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.
2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu jautājuma izlemšanai preču un pakalpojumu regulārai iegādei elektroniskajā iepirkumu sistēmā SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.
3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu medicīnas preču piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” klīniski diagnostiskās laboratorijas vajadzībām.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līgumu slēgšanu pārtikas piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām ar vairākiem piegādātājiem par kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa 39 792.85 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro, 85 centi) saskaņā ar pielikumu (Lēmums Nr.2).
2. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par regulāru preču un pakalpojumu iegādi Elektroniskajā iepirkumu sistēmā par plānoto kopējo līgumcenu 2021. gadā – 369 489.00 EUR (trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi EUR, 00 centi) bez PVN, saskaņā ar pielikumu (Lēmums Nr.3).
3. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līgumu slēgšanu medicīnas preču piegādei ar vairākiem piegādātājiem SIA “Jūrmalas slimnīca” klīniski diagnostiskās laboratorijas vajadzībām par kopējo līgumu summu 105 674.14 EUR (viens simts pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro, 14 centi) bez PVN saskaņā ar pielikumu (Lēmums Nr.4).

SIA „Jūrmalas slimnīca”  dalībnieku sapulce 06.01.2021.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2021. gada 6.janvārī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

• Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par SIA “Jūrmalas slimnīca” līguma slēgšanu veļas mazgāšanas pakalpojumu iegādei.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma.

Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līgumu slēgšanu veļas mazgāšanas pakalpojumu iegādei ar SIA “Sadzīves pakalpojumi” par kopējo summu 24 150.00 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (Lēmums Nr.1).

SIA „Jūrmalas slimnīca”  dalībnieku sapulce 28.12.2020.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2020. gada 28.decembrī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līgumu slēgšanu medicīnas iekārtu un aprīkojuma piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām par kopējo summu EUR 69 868.00 (sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

SIA „Jūrmalas slimnīca”  ārkārtas dalībnieku sapulce 20.11.2020.

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2020. gada 20.novembrī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līguma  slēgšanu pacientu ēdināšanas inventāra piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām;
 2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līguma  slēgšanu  krūšu implantu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām;
 3. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par SIA “Jūrmalas slimnīca” līguma slēgšanu par programmas „Ārsta birojs” un “E-kvīts Premium” licenču nomu.

 

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

 

 1. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līguma slēgšanu pacientu ēdināšanas inventāra piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām ar izvēlēto pretendentu SIA “A.Medical” par kopējo līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa 31 953.43 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit trīs euro, 43 centi). (Lēmums Nr.21)
 2. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līguma slēgšanu krūšu implantu piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām ar izvēlēto pretendentu SIA “3GW/ trīs zelta vaļi” par kopējo līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa 41 170.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis viens simts septiņdesmit  euro, 43 centi). (Lēmums Nr.22)
 3. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par pasūtījuma veikšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā un līguma slēgšanu ar SIA „Meditec”, reģ.nr.40003428044 par:
 • 39 (trīsdesmit deviņu) „Ārsta birojs” licenču nomu 1 (vienam) gadam no 01.01.2021 līdz 31.12.2021., 1 licences noma mēnesī ar atlaidi 15% 50,96 EUR bez PVN, kopā 1 gadam 23 849.28 EUR bez PVN;
 • 5 (piecu) “E-kvīts Premium” licenču nomu 1 (vienam) gadam no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.; 1 licences noma mēnesī EUR 30 bez PVN, kopā par 5 licencēm 1 gadam 1 800 EUR. (Lēmums Nr.23)

 

 

 

SIA „Jūrmalas slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulce 2020.gada 14.oktobrī

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo un piekto daļu, sasaukta kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce 2020. gada 20.novembrī plkst. 12:00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar šādu darba kārtību:

 

 1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu izskatīt valdes sēdē jautājumu par līgumu slēgšanu medicīnas un laboratorijas preču piegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām.

 

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu un SIA „Jūrmalas slimnīca” statūtu 11.4.apakšpunktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

 

 1. Piekrist jautājuma izlemšanai SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes sēdē par līgumu slēgšanu ar vairākiem piegādātājiem medicīnas un laboratorijas preču piegādes nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām par kopējo līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa 118452.80 EUR (viens simts astoņpadsmit piecdesmit divi euro, 80 centi) PVN 12% 14214.34 EUR, pavisam kopā EUR 132667.14.  (Lēmums Nr.20)
Skip to content