Vides pieejamība

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

SIA „Jūrmalas slimnīca”, Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi nodrošinot atbilstību Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” minētajām prasībām.

  • ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē;
  • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros;
  • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu,
  • personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju;
  • ir pieejama tualetes telpa.

Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās SIA ”Jūrmalas slimnīca” struktūrvienībās:

  • Stacionārais bloks – neatliekamās palīdzības nodaļa, iekšķīgo slimību nodaļa, ķirurģijas nodaļa, dzemdību nodaļa, anestezioloģijas reanimatoloģijas nodaļa.
  • Ambulatorais bloks – ambulatorās aprūpes kabineti, dienas stacionārs, fizikālās terapijas kabinets, fizioterapijas kabinets.
  • Diagnostikas bloks – laboratorija, diagnostiskās radioloģijas nodaļa, funkcionālās kardioloģijas kabinets, endoskopijas kabinets.
  • Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās ārstu praksēs, kas ir līgumu attiecībās ar SIA ”Jūrmalas slimnīca” un slēgušas telpu nomas līgumu, saņemot informāciju un piesaistot slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas personālu un palīgierīces.
Skip to content