Kapitālsabiedrības darbība

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām:

Sabiedrības nosaukums: SIA “Jūrmalas slimnīca”

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pamatdarbības veids (NACE): 86.10 – Slimnīcu darbība

Reģistrācijas Nr., vieta un datums: 40003220000, Rīga, 05.10.1994, komercregistrā 05.05.2004.

Juridiskā adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010

Pasta adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010

Bankas nosaukums un kods: SEB Banka ,UNLA LV2X

Bankas konti: LV57UNLA0010000141447 LV40UNLA0050010538696

Bankas nosaukums un kods: SWEDBANK, HABALV22

Bankas konti: LV39HABA0551013461460

 

SIA “Jūrmalas slimnīca” statūti

 

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi: ir sadaļā: “Misija, vīzija, mērķi

 

2. Finanšu pārskati

2015.gada pārskats: šeit

2016.gada pārskats: šeit

2017.gada pārskats:  šeit

2018.gada pārskats:  šeit

2019.gada pārskats:  šeit 

2020.gada pārskats: šeit

2021.gada 1.cet. – šeit

2021.gada 2.cet. – šeit

2021.gada 3.cet. – šeit

2021.gada pārskats – šeit

2022.gada pārskats – šeit

2023.gada pārskats – šeit

 

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi: 2016.gads, 2017.gads, 2018.gads, 2019.g   2020.g., 2021.g., 2022.g.

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu: 2015. gadā saņemts pašvaldības budžeta finansējums -67551.00 EUR ;  2016., 2017., 2018., 2019..gados – 0 EUR. 2020.g. – 41620 EUR (15000 EUR – individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei Covid-19 pandēmijas laikā, 26620 EUR – mākslīgās plaušu ventilācijas aparāta ar mitrinātāju iegādei pacientiem, kam nepieciešama intensīvā terapija.  2021.gadā– EUR 508380 un 2022.gadā – EUR 342646 slimnīcas B korpusa 2.stāva renovācijai.

5. Atalgojuma politikas principi:šeit

6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība: SIA ” Jūrmalas slimnīca” (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos.

7. Informācija par īpašuma struktūru: SIA ” Jūrmalas slimnīca” 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai.

8. Informācija par organizatorisko struktūru: šeit

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem: 2020., 2019., 2018., 2017., 2016. , 2015.g.,  nav bijuši saņemti ziedojumi, nav veikti ziedojumi.    2021.gadā saņemti ziedojumi EUR 41800 (eksprestesti Covid-19 diagnostikai). 2022.gada 1.aprīlī noslēgts ziedojuma līgums Nr. 7.3/2022/0101, Nr. SIAJS 32/2022 ar Fonds „Ziedot.lv”, vienotais reģistrācijas Nr. 40008078226 atbalstot labdarības projektu veselības aizsardzības veicināšanai Kijivas kara hospitālim Ukrainā medikamentu, medicīnas preču, medicīnas tehnikas un citu veselības aizsardzības līdzekļu iegādei (ziedoti finanšu līdzekļi 20 000 euro (divdesmit tūkstoši euro) vērtībā. 2023.gada 29.decembrī tika noslēgts ziedojuma līgums Nr. SIAJS188/2023 ar nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, vienotais reģistrācijas Nr. 40008067097 par mobilās RTG iekārtas  Polymobil Plus ziedojumu izglītības mērķiem (iekārtas atlikusī vērtība – 400.00 EUR).

10. Amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji (skat. Atalgojuma politikas principus).

11. Vidēja termiņa darbības stratēģija: šeit

12. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti: 2022.g.2021.g,  2020.g.  2019.g. , 2018.g., 2017.g.  2016.g.

Uzraudzības ziņojums 2021.g.

Uzraudzības ziņojums 2022.g.

13. Par pilnvarojumu valdes loceklim pārstāvēt SIA “Jūrmalas slimnīca”: šeit  un šeit

14. Korupcijas apkarošanas plāns: šeit

Skip to content