Kapitālsabiedrības darbība

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām:

Sabiedrības nosaukums: SIA “Jūrmalas slimnīca”

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pamatdarbības veids (NACE): 86.10 – Slimnīcu darbība

Reģistrācijas Nr., vieta un datums: 40003220000, Rīga, 05.10.1994, komercregistrā 05.05.2004.

Juridiskā adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010

Pasta adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV 2010

Bankas nosaukums un kods: SEB Banka ,UNLA LV2X

Bankas konti: LV57UNLA0010000141447 LV40UNLA0050010538696

Bankas nosaukums un kods: SWEDBANK, HABALV22

Bankas konti: LV39HABA0551013461460

 

SIA “Jūrmalas slimnīca” statūti

 

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi: ir sadaļā: “Misija, vīzija, mērķi

 

2. Finanšu pārskati

2015.gada pārskats: šeit

2016.gada pārskats: šeit

2017.gada pārskats:  šeit

2018.gada pārskats:  šeit

2019.gada pārskats:  šeit 

2020.gada pārskats: šeit

2021.gada 1.cet. – šeit

2021.gada 2.cet. – šeit

2021.gada 3.cet. – šeit

2021.gada pārskats – šeit

2022.gada pārskats – šeit

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi: 2016.gads, 2017.gads, 2018.gads, 2019.g   2020.g.

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu: 2015. gadā saņemts pašvaldības budžeta finansējums -67551.00 EUR ;  2016., 2017., 2018., 2019..gados – 0 EUR. 2020.g. – 41620 EUR (15000 EUR – individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei Covid-19 pandēmijas laikā, 26620 EUR – mākslīgās plaušu ventilācijas aparāta ar mitrinātāju iegādei pacientiem, kam nepieciešama intensīvā terapija.

5. Atalgojuma politikas principi:šeit

6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība: SIA ” Jūrmalas slimnīca” (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos.

7. Informācija par īpašuma struktūru: SIA ” Jūrmalas slimnīca” 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas domei

8. Informācija par organizatorisko struktūru: šeit

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem: 2020., 2019., 2018., 2017., 2016. , 2015.g.,  nav bijuši saņemti ziedojumi, nav veikti ziedojumi.

10. Amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji (skat. Atalgojuma politikas principus).

11. Vidēja termiņa darbības stratēģija: šeit

12. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti: 2020.g.  2019.g. , 2018.g., 2017.g.  2016.g.

13. Par pilnvarojumu valdes loceklim pārstāvēt SIA “Jūrmalas slimnīca”: šeit  un šeit

14. Korupcijas apkarošanas plāns: šeit

Skip to content