Iepirkumi

Tirgus izpēte “SIA “Jūrmalas slimnīca” būvju periodiskā tehniskā apsekošana”

SIA “Jūrmalas slimnīca” uzaicina piedalīties, tās organizētajā tirgus izpētē “SIA “Jūrmalas slimnīca” būvju periodiskā tehniskā apsekošana adresē: Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā”.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 25.jūlijam plkst. 13:00.

Kontaktinformācijai:

 1. Jautājumiem par iepirkuma priekšmetu, t.sk. tehnisko specifikāciju – Saimnieciski inženiertehniskās nodaļas vadītāja Ieva Dzirne, tālr.: 67754076, 29530070, e-pasts: un Tehniskā dienesta vadītājs Deniss Bičkovskis, tālr.: 26539120, e-pasts:
 2. Piedāvājumu iesniegt Iepirkumu speciālistei, elektroniski e-pastā: , Tālr.: 29758510.

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

DARBA UZDEVUMS

Tirgus izpēte “BinaryQ rindu vadības sistēmas licences iegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”.

KOPSAVILKUMS

Tirgus priekšizpēte – „Logu mazgāšana SIA “Jūrmalas slimnīca” adresē: Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā”

KOPSAVILKUMS

 

Tirgus priekšizpēte – “Datortīkla iekārtu piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS

Tirgus izpēte: “Ziedu pušķu un ziedu kompozīciju piegāde” Jūrmalas slimnīcas vajadzībām”

KOPSAVILKUMS

Tirgus izpēte – “Kontaktu centra uzstādīšanas un nomas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Jūrmalas slimnīcā”

KOPSAVILKUMS

Tirgus izpēte – “Virtuves inventāra piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS_

Tirgus priekšizpēte – “Datortīkla iekārtu piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS_

 

Tirgus izpēte – “Dažādu medicīnas preču piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS

 

TIRGUS IZPĒTE  – “Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS

 

Tirgus izpēte  – “Ugunsdzēsības sūkņu stacijas mezgla nomaiņa un ūdens uzskaites mezgla rekonstrukcija SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām” 

KOPSAVILKUMS

 

Tirgus izpēte  – “Spuldzes SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS

 

Tirgus izpēte – “Automātisko bīdāmo durvju apkopei SIA “Jūrmalas slimnīca” A korpusā un B korpusā”

Aicinām Jūs piedalīties SIA “Jūrmalas slimnīca” izsludinātajā Tirgus izpētē – “Automātisko bīdāmo durvju apkopei SIA “Jūrmalas slimnīca” A korpusā un B korpusā”, iesniedzot savu piedāvājumu, atbilstoši pievienotajam pielikumam – Tehniskajai specifikācijai – tehniskajam –  finanšu piedāvājumam.

Lūgums savu piedāvājumu iesniegt līdz 11.10.2023. (ieskaitot).

Jautājumu gadījumā par tehniskās specifikācijas prasībām, lūgums sazināties ar Tehniskā dienesta vadītāju Denisu Bičkovski tālr.: 26539120, e-pasts: .

Piedāvājumus iesniegt iepirkumu speciālistei Elīnai Pļaviņai, elektroniski, e-pastā: , tālr.: 67512703, 29758510.

KOPSAVILKUMS

 

“UPS UN DĪZEĻĢENERATORA APKOPE SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” VAJADZĪBĀM”

Piedāvājumu izvēles kritērijs: Vērtēšanas kritērijs – pasūtītāja tehniskām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Medicīnas iekārtu inženieris Andris Voroņins, e-pasts: , tālr.: 20276033

Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Iepirkumu speciālistei Elīna Pļaviņai, e-pasts: , tālr.: 29758510 līdz 2023.gada 15.septembrim (ieskaitot).

_KOPSAVILKUMS_UPS iekārtu apkopes_18.09.2023.

 

Paziņojums par lēmumu tirgus izpētē

“Reprezentācijas materiālu piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

 Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Pretendents Cena EUR bez PVN
SIA “Tava druka” EUR 6481.80
SIA “La Vision” EUR 7702.75
SIA “PRO-BALTIC” EUR 7999.30
 1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
  • SIA “La Vision” iesniegtais piedāvājums noraidīts kā neatbilstošs. Pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par visu tehniskajā specifikācijā prasīto preču apjomu.
  • SIA “Tava druka” iesniegtais piedāvājums noraidīts kā neatbilstošs pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendents nav atbilstošs tehniskās specifikācijas 3. pozīcijā.
 2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.
 3. Par uzvarētāju tirgus izpētē tiek atzīts: piedāvātājs ar zemāko cenu, kas atbilst pasūtītāja prasībām – SIA “PRO-BALTIC” ar piedāvāto līgumcenu EUR 7999.30 bez PVN.
 4. Lēmuma pieņemšanas datums: 11.07.2023.

 

 

 

 

Paziņojums par lēmumu tirgus izpētē

“Elektrības skapja pārnešana SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

 

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
 

Pretendents

 

Izmaksas EURO, bez PVN

SIA “TELMS” 2553.33
SIA “ECC Latvija” 6008.94
SIA “MCB BŪVE” 4918.23
SIA “J.E.F.” 4491.03
 1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
 2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.
 3. Par uzvarētāju tirgus izpētē tiek atzīts: piedāvātājs ar zemāko cenu, kas atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām – SIA “TELMS”.
 4. Lēmuma pieņemšanas datums: 22.02.2023.

 

Paziņojums par lēmumu tirgus izpētē

“Plastikāta logu un durvju apkope un remonts” SIA “Jūrmalas slimnīca”

 

 1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
 

Pretendents

 

Izmaksas EURO, bez PVN

SIA “MJ LOGI” 2650.00
SIA “DITARIUM” 8234.00
 1. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
 2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.
 3. Par uzvarētāju tirgus izpētē tiek atzīts: piedāvātājs ar zemāko cenu, kas atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām – SIA “MJ LOGI”.
 4. Lēmuma pieņemšanas datums: 17.02.2023.

 

 

 

 

Publicēts 21.11.2022.

“Telpu noformējuma elementu, vizuālo norāžu un reklāmas materiālu izgatavošana un piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām””

Iepirkums tiek izbeigts, pamatojoties uz to, ka visu iesniegto pretendentu piedāvājumi ir noraidīti. Iesniegto pretendentu piedāvājumi pārsniedz tirgus izpētes slieksni EUR 9999,99 bez PVN.

 

Publicēts 1.11.2022.

Tirgus izpēte “Drukas iekārtu toneru piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS

 

Publicēts 1.11.2022.

Tirgus izpēte “Kancelejas un biroja preču piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”.

KOPSAVILKUMS

 

Publicēts 24.10.2022.

Tirgus izpēte: SIA “Jūrmalas slimnīca” esošo Ziemassvētku dekoru montāža, pieslēgšana un demontāža.

KOPSAVILKUMS

 

 

Publicēts 27.09.2022.

Tirgus izpēte  “Vadības sistēmas pārsertifikācija  un periodiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana 2023.,2024. periodā atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām”

KOPSAVILKUMS

 

Publicēts 29.08.2022.

Tirgus izpēte “Grīdas paklāju noma SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS

 

Publicēts 2.08.2022.

Tirgus izpēte “Katlu mājas un siltummezgla vadības un automatizācijas sistēmas pilnveidošana SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām”

KOPSAVILKUMS

Paziņojums par lēmumu tirgus izpētē “Energoaudita veikšanas SIA “”Jūrmalas slimnīca” vajadzībām

Publicēts 21.04.2022.

labota_Tehniskā_specifikācija zāles pļāvēja iegādei SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022.gada 9.maijam plkst.11.00

Publicēts 02.05.2022.

Tirgus izpēte -Virtuves inventāra un vienreiz lietojamo trauku iegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām – labota specifikācija

NB! Vēršam uzmanību, ka iepriekš izsludinātājā tirgus izpētē ir veikts tehniskās kļūdas labojums tehniskās specifikācijas 1.daļas 33., 34., 35. pozīcijās.”

Publicēts 14.04.2022.

 

SIA “Jūrmalas slimnīca” aicina iesniegt piedāvājumus  Ūdenī šķīstošiem veļas maisiem 120 -150L.

Publicēts: 9.11.2020.

Tehniskā specifikācija:

Karstā ūdenī (vismaz 60°C) šķīstošie maisi inficētai veļai.Ir droši saskarē ar ūdeni un mazgāšanas laikā pilnīgi šķīstošie. Netīro veļu kopā ar maisu ievietot veļas mašīnā, izvairoties no tiešas saskares.

Nepieciešamais skaits: 500gab.

Piegādes laiks: 5 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Piedāvājuma  forma:

  Aizpilda pretendents
Nosaukums  Ražotājs, preces raksturojums Vienības cena, EUR bez PVN PVN21% Kopā, EUR bez PVN
Ūdenī šķīstošie veļas maisi

Piedāvājumu iesniegt līdz 12.11.2020., nosūtot uz

 

Iepirkumu arhīvs

No 2019. gada 1. janvāra visi SIA “Jūrmalas slimnīca” izsludinātie Iepirkumi un to dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. Pretendentiem, kuri vēl nav sākuši izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašapmācības materiālu komplektu un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.

No 2019. gada 1. janvāra visi SIA “Jūrmalas slimnīca” izsludinātie Iepirkumi un to dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā. Pretendentiem, kuri vēl nav sākuši izmantot EIS elektronisku piedāvājumu iesniegšanai, iesakām iepazīties ar EIS video pašapmācības materiālu komplektu un savlaicīgi reģistrēties EIS, lai turpmāk varētu iesniegt piedāvājumus elektroniski.

Iepirkumu arhīvs

Skip to content