Sazināties

REKVIZĪTI

SIA “Jūrmalas slimnīca”
Vienības pr. 19/21, Jūrmala, LV – 2010
Reģ.Nr.40003220000
PVN. Reģ.Nr. LV40003220000

A/S “Swedbank”, kods: HABALV22
Konts: LV39HABA0551013461460
A/S “SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV57UNLA0010000141447

Darbinieku kontakti

Jūrmalas slimnīcas nodaļu kontakti

Uzņemšanas nodaļa
67752254

Iekšķīgo slimību nodaļa
67512954

Dzemdību nodaļa
67512957

Ķirurģijas nodaļa 2A
67512712

Ķirurģijas nodaļa 4B
67512704

Anestezioloģijas – reanimatoloģijas nodaļa
67512713

Diagnostiskās radioloģijas nodaļa
67512722

Dienas stacionārs
67512712

Laboratorija
67512710

Veselības aprūpe mājās
67512984

Ķirurģijas nodaļa 2B
67512956

Fizikālās terapijas kabinets
67512952

Vides pieejamība

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

SIA „Jūrmalas slimnīca”, Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi nodrošinot atbilstību Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” minētajām prasībām.

  • ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē;
  • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros;
  • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu,
  • personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju;
  • ir pieejama tualetes telpa.

Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās SIA ”Jūrmalas slimnīca” struktūrvienībās:

  • Stacionārais bloks – neatliekamās palīdzības nodaļa, ķirurģijas – ginekoloģijas nodaļa, dzemdību nodaļa, anestezioloģijas reanimatoloģijas nodaļa.
  • Ambulatorais bloks – ambulatorās aprūpes kabineti, dienas stacionārs, fizikālās terapijas kabinets, fizioterapijas kabinets.
  • Diagnostikas bloks – laboratorija, diagnostiskās radioloģijas nodaļa, funkcionālās kardioloģijas kabinets, endoskopijas kabinets.
  • Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās ārstu praksēs, kas ir līgumu attiecībās ar SIA ”Jūrmalas slimnīca” un slēgušas telpu nomas līgumu, saņemot informāciju un piesaistot slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas personālu un palīgierīces.
Skip to content