Sazināties

  REKVIZĪTI

  SIA “Jūrmalas slimnīca”
  Vienības pr. 19/21, Jūrmala, LV – 2010
  Reģ.Nr.40003220000
  PVN. Reģ.Nr. LV40003220000

  A/S “Swedbank”, kods: HABALV22
  Konts: LV39HABA0551013461460
  A/S “SEB banka”, kods: UNLALV2X
  Konts: LV57UNLA0010000141447

  Darbinieku kontakti

  Jūrmalas slimnīcas nodaļu kontakti

  Uzņemšanas nodaļa
  67752254

  Iekšķīgo slimību nodaļa
  67512954

  Dzemdību nodaļa
  67512957

  Ķirurģijas nodaļa 2A
  67512712

  Ķirurģijas nodaļa 4B
  67512704

  Anestezioloģijas – reanimatoloģijas nodaļa
  67512713

  Diagnostiskās radioloģijas nodaļa
  67512722

  Dienas stacionārs
  67512712

  Laboratorija
  67512710

  Veselības aprūpe mājās
  67512984

  Ķirurģijas nodaļa 2B
  67512956

  Fizikālās terapijas kabinets
  67512952

  Vides pieejamība

  Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

  SIA „Jūrmalas slimnīca”, Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi nodrošinot atbilstību Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” minētajām prasībām.

  • ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē;
  • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros;
  • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu,
  • personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju;
  • ir pieejama tualetes telpa.

  Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās SIA ”Jūrmalas slimnīca” struktūrvienībās:

  • Stacionārais bloks – neatliekamās palīdzības nodaļa, ķirurģijas – ginekoloģijas nodaļa, dzemdību nodaļa, anestezioloģijas reanimatoloģijas nodaļa.
  • Ambulatorais bloks – ambulatorās aprūpes kabineti, dienas stacionārs, fizikālās terapijas kabinets, fizioterapijas kabinets.
  • Diagnostikas bloks – laboratorija, diagnostiskās radioloģijas nodaļa, funkcionālās kardioloģijas kabinets, endoskopijas kabinets.
  • Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās ārstu praksēs, kas ir līgumu attiecībās ar SIA ”Jūrmalas slimnīca” un slēgušas telpu nomas līgumu, saņemot informāciju un piesaistot slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas personālu un palīgierīces.
  Skip to content