Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums  ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Kas ir trauksmes celšana?  

  • trauksmes cēlējs ir fiziska persona;
  • ​trauksmi ceļ par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
  • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu ieguvusi, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu
  • fiziska persona informāciju par iespējamo pārkāpumu uzskata par patiesu.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

  • trauksmi ceļ anonīma persona;
  • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;
  • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
  • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
  • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
  • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu SIA “Jūrmalas slimnīca”

Šaubas par to, kas ir trauksmes cēlēja ziņojums vai kam to iesniegt?

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv , kurā ir publicēta arī institūciju un to kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kurai institūcijai konkrētajā gadījumā iesniegt trauksmes celšanas ziņojumu.

Skip to content