Datu privātuma politika

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu  Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  un  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) 6.panta 1.punkta d) apakšpunktu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” informē, ka  visiem slimnīcas apmeklētājiem ieejot slimnīcā būs jāaizpilda apliecinājums.  Apliecinājumā norādītie personas dati tiks  apstrādāti, lai aizsargātu sabiedrības (citu pacientu un klientu) vitālas intereses- novērst iespēju inficēties ar koronavīrusu COVID-19.

 Informācija par personas datu apstrādi:

 

Privātuma politika

Sīkāk par privātuma politiku  ŠEIT (pdf fails)

PERSONAS DATI, KURUS MĒS APKOPOJAM, BRĪDĪ, KAD JŪS APMEKLĒJAT VIETNI (SĪKFAILI)

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkfailus (cookie). Sīkfails ir informācija, kuru tīmekļa vietne (vietne) ievieto Jūsu datora sīkfailu datnē.
Sīkfaili izmanto, piemēram, lai iespējotu noteiktas vietnes funkcijas, piemēram, pieteikšanos pakalpojumam vai produktam, bankas operāciju veikšanu u.tml., lai atpazītu, ka Jūs esat biežs vietnes apmeklētājs, vai lai pielāgotu vietnes saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām, vai lai ievāktu statistikas datus. Dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz mums sniegt tīmekļa pakalpojumus, var izveidot mūsu sīkfailus. Šāds pakalpojumu sniedzējs ir, piemēram, analīzes rīks Google Analytics.

Skip to content