Pārējie pakalpojumi

Pārējie pakalpojumiEUR
Garderobes numuriņš4,27
Semināru zāles un aprīkojuma nomas maksa līdz 2 stundām35.07
Semināru zāles un aprīkojuma nomas maksa no 2 stundām līdz 4 stundām70.13
Semināru zāles un aprkojuma nomas maksa no 4 stundām līdz 6 stundām91.24
Semināru zāles nomas un aprkojuma nomas maksa no 6 stundām līdz 8 stundām117.01
Taukaudu paņemšana cilmes šūnu saglabāšanai135,00
Ārsta neatliekamās med.palīdzības nodrošināšana pasākumos, kas ilgst līdz 3 stundām51.50 stundā
Ārsta neatliekamās med.palīdzības nodrošināšana pasākumos, kas ilgst vairāk par 3 stundām43.50 stundā
Ārsta palīga neatliekamās med.palīdzības nodrošināšana pasākumos, kas ilgst līdz 3 stundām32.50 stundā
Ārsta palīga neatliekamās med.palīdzības nodrošināšana pasākumos, kas ilgst vairāk par 3 stundām28,00 stundā
Izziņas, izraksta, noraksta sagatavošana (1 gab.), sākot no otrās pieprasījuma reizes2.00
Arhīva med. Izraksta (027/u) vai arhīva izziņas sagatavoš. atkārtoti15.00
Med. Izraksta (027/u) vai izziņas sagatavoš. atkārtoti (neizmantojot arhīva pakalpojumus)6.00
Medicīniskā dokumenta (t.sk. med. Vēstures) kopijas izsniegšana (no 3.lpp. līdz 50.lpp., par katru nākošo jāpiemaksā atbilstoši lapu skaitam un 1 lapas izcenojumam)6.00
Ierakstītas vēstules nosūtīšana Latvijas teritorijā4.00
Ierakstītas vēstules nosūtīšana ārpus Latvijas teritorijas8.00