Par pakalpojumu
Veselības aprūpes pakalpojums pacientiem viņu dzīves vietās, kuru sniedz medmāsas, ārsta palīgi vai fizioterapeiti:
•   ja personai ir hroniska slimība un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ persona nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
•    persona ir izrakstīta no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

Pakalpojumi:

 • Plānota pacienta aprūpe ( saskaņojums ar ārstu un pacientu);
 • Ārstnieciskās manipulācijas:  medikamentu ievadīšana (injekcijas, infūzijas)  un ādas veseluma bojājuma aprūpe (pārsiešanas primāri un sekundāri dzīstošām brūcēm, izgulējumi, trofiskās čūlas);
 • Mākslīgās atveres aprūpe;
 • Enterāla barošana caur zondi;
 • Fizioterapeita rehabilitācijas pakalpojumi;
 • Pacientu un viņa ģimenes locekļu izglītošana aprūpes veikšanā.

Sertificēta fizioterapeita rehabilitācijas pakalpojumus medicīniskai aprūpei mājās var saņemt pacienti pēc insulta un bērni, kas atrodas Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē trīs mēnešu laikā pēc saslimšanas ar šādām diagnozēm saskaņā ar SSK -10 kodiem :

 • subarahnoidāls asinsizplūdums (I60);
 • intracerebrāls asinsizplūdums (I61);
 • smadzeņu infarkts (I63);
 • insults, neprecizējot, vai tas ir asins izplūdums vai infarkts (I64);
 • cerebrovaskulāru slimību sekas (I69).

 

Lai saņemtu Valsts apmaksātu fizioterapeita veselības aprūpi mājās ir nepieciešams rehabilitologa vai fizikālās medicīnas ārsta nosūtījums ( 94. pielikums MK  2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr.265 ) kam pievienots izstrādāts medicīniskās rehabilitācijas plāns. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz līdz laikam, kas norādīts medicīniskajos dokumentos, bet ne ilgāk par 60 kalendārām dienām.

Ja veselības aprūpes pakalpojumi mājās ir nepieciešams ilgāk, divu darba dienu laikā pirms minētā termiņa beigām rehabilitologs vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniegšanas pārtraukšanu vai turpināšanu.

 

Lai nodrošinātu medicīniskās rehabilitācijas efektivitāti, un pacients pēc iespējas ātrāk saņemtu šos pakalpojumus un atveseļošanās procesā nebūtu pārtraukumu, nosūtījumu ieteicams noformēt un rehabilitācijas plānu sastādīt tieši izrakstoties no ārstēšanās stacionārā. Nosūtītājam ir jābūt līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Ja pacients pēc pārciesta insulta, atrodas mājās, tad ir jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, nepieciešamības gadījumā nosūtīs pie rehabilitologa vai fizikālās medicīnas ārsta.

 

Kontaktinformācija

Veselības aprūpe mājās

Tālr. 67512984, 28806488

Lūdzu sazinieties darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 ar mājas aprūpes virsmāsu:  Inese Livčāne, tālr. 67512984, 28806488,

Lai saņemtu Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās ir nepieciešams Nosūtījums veselības aprūpei mājās (94. pielikums MK 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr.265.)  no ģimenes ārsta vai ārstējošās iestādes speciālista .

Nosūtījumā norādīts:
    Iestādes nosaukums, kas sniegs veselības aprūpes pakalpojumu
    Pacienta personas dati, adrese
    Slimība, kuras dēļ norīkots veselības aprūpes pakalpojums
    Slimība, kuras dēļ ir pārvietošanās traucējumi
    Diagnožu kodi pēc SSK-10
    Kādu veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešams nodrošināt
    Laika posms, cik ilgi veselības aprūpes pakalpojums jānodrošina


•    Pacientiem, izrakstoties no stacionāra vai dienas stacionāra sakarā ar  ķirurģisku iejaukšanos, veselības aprūpe ilgst līdz 10 kalendārām dienām.
Ja nepieciešams aprūpi turpināt, vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums.
2 dienas līdz aprūpes beigām , aprūpes veicējs informē pacienta ģimenes ārstu (vai  pamatteritorijas ģimenes ārstu, atbilstoši pacienta faktiskai dzīves vietai), lai precizētu tālāko aprūpes gaitu.

•    Pacientiem, ar hronisku slimību un pārvietošanās traucējumiem, veselības aprūpe ilgst līdz 30 kalendārām dienām.
Ja veselības aprūpes pakalpojums mājās ir nepieciešams ilgāk par 30 kalendārām,  divu darba dienu laikā pirms minētā termiņa beigām, aprūpes veicējs ģimenes ārstam iesniedz aprūpes rezultātus. Ģimenes ārsts pēc pacienta apmeklējuma sniedz atzinumu – turpināt vai pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu.

•    Pacientiem, kuriem nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, veselības aprūpes pakalpojumi mājās sniedz līdz laikam, kas norādīts medicīniskajos dokumentos, bet ne ilgāk par 60 kalendārām dienām.
Ja veselības aprūpes pakalpojumi mājās ir nepieciešams ilgāk, divu darba dienu laikā pirms minētā termiņa beigām rehabilitologs vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniegšanas pārtraukšanu vai turpināšanu.

Iesniegt atsauksmi