SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” TELPAS MASIERA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI JŪRMALĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLE, id.Nr. SIAJS 2018/6N

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  par uzvarētāju  telpu nomas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas izsolē SIA “Jūrmalas slimnīca” divstāvu saimniecības korpusa  pirmā  stāva telpai nr.16, kadastra apzīmējums 1300-007-5104-002, ēkas ekspluatācijā nodošanas gads – 1963, ar kopējo platību 9.7 m2, kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā (turpmāk –Telpas) masāžas pakalpojumu  nodrošināšanai Telpu iznomāšanas komisija  2018.gada 28.augustā  atzina  Sandru Enģeli(reģ.nr.xxxxxxxxxxxxxxxx)  ar tās  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m2 – 8.35 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -81  EUR bez PVN, 12 mēnešos – 972 EUR bez PVN.

Sandrai Enģelei (reģ.nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības telpu nomas izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2018/6N).

Telpu nomas tiesību ilgums – viens  gads,  ar tiesībām pagarināt nomas līgumu līdz vienam gadam.

Kontaktpersona : Ilva Dreimane , tel.27055221, e-pasts:. 533.  kabinets.