SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” TELPAS PSIHOLOGA UN PSIHOTERAPIJAS SPECIĀLISTU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI JŪRMALĀ, VIENĪBAS PROSPEKTĀ 19/21, DIVSTĀVU SAIMNIECĪBAS KORPUSĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Identifikācijas Nr. SIAJS 2019/3N

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  par uzvarētāju  telpu nomas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas izsolē SIA “Jūrmalas slimnīca” otrā stāva telpu divstāvu saimniecības korpusā, kadastra apzīmējums 1300-007-5104-002, ēkas ekspluatācijā nodošanas gads – 1963, ar kopējo platību 21 m2 (Ēkas tehniskās inventarizācijas lietā Telpa Nr.3  (identifikācijas Nr. SIAJS 2019/3N) pastāvīgā telpu iznomāšanas komisija 2019.gada 28.jūlijā  atzina Kristīni Caturovu  ar tās  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m2 – 7.44 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -156.24 EUR bez PVN, 12 mēnešos – 1874.88 EUR bez PVN.

Pielikumi lejuplādei