SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” TELPAS ŠUVĒJA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Izsoles objekts –  SIA “Jūrmalas slimnīca” saimniecības korpusa  vienstāvu korpusa  telpa nr.32, kadastra apzīmējums 1300-007-5104-002(lit.002), ēkas ekspluatācijā nodošanas gads – 1963, ar kopējo platību 12.3 m2, kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā.

Par uzvarētāju nomas  tiesību izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2018/7N) pastāvīgā telpu iznomāšanas komisija 2018.gada 25.septembrī  atzina Astrīdu Treidi  (reģ.nr.xxxxxx)  ar tā  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m– 8.35 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -102.71EUR bez PVN, 12 mēnešos – 1232.52 EUR bez PVN.