SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” TELPU MAZUMTIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI JŪRMALĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLE Nr. SIAJS 2018/5 N

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  par uzvarētāju  telpu nomas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas izsolē SIA “Jūrmalas slimnīca” A korpusa  1.stāva apmeklētāju vestibila telpām  nr.52 un nr.53 ar kopējo platību 19,4 m2,  kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā (turpmāk –Telpas) mazumtirdzniecības pakalpojumu  nodrošināšanai  Telpu iznomāšanas komisija  2018.gada 28.augustā  atzina  IK “RIAA”(reģ.nr.40002140511)  ar tās  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m2 – 8.35 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -161.99  EUR bez PVN, 12 mēnešos – 1943.88 EUR bez PVN.

IK “RIAA”(reģ.nr.40002140511) tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības telpu nomas izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2018/5 N).

Telpu nomas tiesību ilgums – viens  gads,  ar tiesībām pagarināt nomas līgumu līdz vienam gadam.

Kontaktpersona : Ilva Dreimane , tel.27055221, e-pasts:. , 533.  kabinets.