“TRĪS PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTU IZVIETOŠANAS VIETU SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Izsole pārtraukta 20.09.2018. Nepieciešams veikt labojumus dokuemntācijā.

Pielikumi lejuplādei:

Līgums – projekts
Nolikums
invent_lieta