Atjaunots Diagnostikas bloks un iegādātas mūsdienīgas iekārtas

SIA “Jūrmalas slimnīca” ir atjaunojusi Diagnostikas bloka telpas atbilstīgi mūsdienu prasībām un iegādājusies mūsdienīgu datortomogrāfu un digitālo rentgeniekārtu. 

Izmantojot slimnīcas finanšu līdzekļus, tika atjaunotas Diagnostikas bloka tostarp laboratorijas telpas. Savukārt digitāla rentgeniekārta un jauns datortomogrāfs tika iegādāts, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētu projektu “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” (projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/006.). Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību SIA “Jūrmalas slimnīca” pacientiem, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautiem iedzīvotājiem.

Turpinot projektu, slimnīca plāno iegādāties jaunu endoskopu,  kardiotokogrāfu, reanimācijas galdu un citas iekārtas. Jauna endoskopijas iekārta nodrošinās to, ka pakalpojums bez pārtraukumiem būs pieejams gan plānveida, gan akūtiem pacientiem, savukārt moderns kardiotokogrāfs, reanimācijas galds un citas iekārtas sniegs iespēju pilnveidot Dzemdību nodaļas pakalpojumu kvalitāti, jo īpaši jaundzimušo aprūpē.

SIA “Jūrmalas slimnīca” ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Slimnīca ir daudzprofilu un neatliekamās palīdzības ārstniecības iestāde, kurā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi pacientiem no visas Latvijas, kā arī ārvalstu pacientiem. Pērn Jūrmalas slimnīcai apritēja 70 gadu.  SIA “Jūrmalas slimnīca” Latvijas Ārstu biedrība  piešķīrusi titulu  “Gada slimnīca 2018”.