In memoriam. Ārste Anna Laicāne

Ārste Anna Laicāne

(21.06.1933. – 24.08.2020.)

2020.gada 24.augustā mūžībā aizgājusi ārste Anna Laicāne, kas 55 darba gadus veltījusi darbam Jūrmalā, rūpējoties par jūrmalnieku un pilsētas viesu veselību.

Anna Laicāne dzimusi 1933.gada 21.jūnijā Balvu rajonā. 1958.gadā ar izcilību pabeigusi Rīgas Medicīnas institūtu, iegūstot ārsta kvalifikāciju.

Viņas pirmā darba vieta bija kardioloģiskā tipa sanatorijā “Cīņa” Bulduros, kur jaunā terapeite Anna Laicāne strādājusi no 1958.gada līdz 1961.gadam. 1959.gadā, nodibinoties Jūrmalas pilsētai, amatu apvienošanas kārtībā viņa strādājusi par terapeitu Jūrmalas pilsētas centrālajā slimnīcā (tagadējā Jūrmalas slimnīca). 1961.gadā pārgājusi uz slimnīcu jau pastāvīgā darbā kā terapeits un laboratorijas ārsts. 1968.gadā pēc slimnīcas reorganizācijas izvirzīta par pilsētas galvenā ārsta vietnieci medicīnas jautājumos, ieņemot šo amatu līdz pat 1988.gadam. Kā pilsētas galvenā ārsta vietniece medicīnas jautājumos, Anna Laicāne uzraudzījusi ārstniecības darbu ārstnieciski – profilaktiskajās ārstniecības iestādēs Jūrmalā. Par augstas profesionalitātes novērtējumu kalpo tāds zīmīgs fakts, ka ārste Anna Laicāne tikusi virzīta vadošiem amatiem, neskatoties uz to, ka nekad nav bijusi komunistiskās partijas biedre, kas tolaik bija obligāts priekšnosacījums karjeras kāpumam jebkurā iestādē vai organizācijā.

1988.gadā aizejot no administratīvā darba Jūrmalas pilsētā, ārste Anna Laicāne palika uzticīga Bulduru slimnīcai (tagadējā Jūrmalas slimnīca), kurā strādāja līdz pat 2013.gada beigām kā ārsts klīniskais fiziologs.

Viņa bija ļoti sabiedriski aktīva – līdere pasākumu organizēšanā un slimnīcas sabiedriskās dzīves dvēsele. 70.gados lielā cieņā bijuši jauno speciālistu vakari, kurus viņa rīkoja sadarbībā ar arodbiedrību. Kolēģi joprojām ar sirsnību atceras viņas rīkotos darbinieku godināšanas pasākumus apaļās jubilejās, ražas novākšanas talkas tuvējā kolhozā, u.c. sabiedriskos pasākumus.  Viņa prata ne tikai saliedēt kolektīvu, bet arī izcelt un novērtēt katru individuāli. Nedalīta uzmanība un mīļš vārds – katrs tika apveltīts ar viņas sirds siltumu.

Nozīmīgs ir arī viņas pienesums Latvijas valsts neatkarības cīņā – sākoties Atmodas laikam,  ārste Anna Laicāne bija aktīva cilvēktiesību aizstāvības grupas  “Helsinki-86” dalībniece. Patriotiska un neatkarīga, stipra savā ticībā un uzskatos. Ārste patiesi ievēroja kristiešu vērtības un augstas morāles normas, kā arī bija aktīva  Kauguru Dieva Žēlsirdības baznīcas draudzes locekle.

Ārste Anna Laicāne ir kā paraugs godprātībai, pienākuma apziņai un nesavtīgai attieksmei pret darbu. Īpaši atmiņā paliks viņas cieņpilnā attieksme par pacientiem un kolēģiem, kas lieliski raksturo ārstes Annas Laicānes inteliģenci un cilvēcisko būtību. Lai viegls ir Aizsaules ceļš!

 

Izsakot visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem un draugiem,

SIA “Jūrmalas slimnīca” kolektīvs