Garīgās aprūpes speciālista konsultācijas

Sarunas par būtisko. Slimnīcas pacientiem, viņu tuviniekiem, ārstniecības personālam, administrācijai. Nodrošinot konfidencialitāti un atbalstu – uztraukuma, cerības zaudēšanas, dzīves pārmaiņu, sēru un zaudējumu gadījumos, palīdzību domstarpību risināšanā. Ļaujot izprast garīgo, reliģisko un kultūratšķirību nozīmi veselības aprūpes kontekstā. Veicinot garīguma klātesamības izjūtu, kā nozīmīgas cilvēciskās eksistences daļu.

Garīgās aprūpes speciāliste ir teoloģiski izglītota, ar specializāciju klīniskajā garīgajā aprūpē,  kvalificēta sniegt klātesošu, uz pieredzi, jūtām un sajūtām orientētu aprūpi un mierinošu atgādinājumu par sakrālo un garīgās dzīves dimensiju.

Kādu rezultātu dod garīgās aprūpes speciālista saruna?
  • Ļauj cilvēkam būt sadzirdētam un tikt ieraudzītam kā veselumam
  • Ļauj justies pieņemtam
  • Ļauj izjust atbalstu un būt atbalstītam
  • Palīdz izdzīvot zaudējumu un droši sērot
  • Palīdz apzināties savus resursus un izmantot tos
  • Dod klātbūtnes un transcendences izjūtu.

 

Konsultācijas pieejamas otrdienās un trešdienās no plkst. 08:00 līdz 16:00

Piesakiet savu vizīti, rakstot īsziņu uz tālr.nr.: 28303179

Garīgā aprūpe ir emocionāls un garīgs atbalsts, ko garīgās aprūpes speciāliste sniedz, balstoties uz personīgajiem, ticības, kultūras un kopienas resursiem, sniedzot garīgu aprūpi – atbalstu, padomu un remdinājumu ciešanās cilvēkiem, pamatojoties uz viņu eksistenciālajām, garīgajām un reliģiskajām vajadzībām.

Cilvēkiem ir četras galvenās garīgās vajadzības:
  • Vajadzība pēc nozīmes un mērķa dzīvē.
  • Vajadzība sniegt mīlestību.
  • Vajadzība saņemt mīlestību.
  • Vajadzība pēc piedošanas, cerības un radošuma.

[“Spiritual Needs of Patients: Are They Recognized?”, Higfield and Cason, Cancer Nursing, 1983, p.188]

Garīgums cilvēka dzīvē izpaužas jēgas meklējumos ar vai bez cilvēka līdzdalības ticības praksēs, jo ticība var būt vienlīdz kā Dievam, tā arī ģimenei, dabai, mākslai, racionālismam un humānismam. Garīgums izskaidro saistību ar cilvēcisko būtību, ar dabu un visām būtnēm uz zemes, vienam ar otru, pašiem ar sevi un ar Dievu, lai kā katrs mēs to sev nosaucam un saprotam. Garīgās aprūpes speciāliste ļauj attīstīt un iekļaut cilvēka garīgo pasauli ikdienas dzīvē, car atbalstu, klātbūtni, vērtību uzrunāšanu un iedrošināšanu. Caur aktīvu klausīšanos, demonstrējot cieņu pret personu, saglabājot konfidencialitāti, palīdz veicināt veselumu cilvēkā, uzsverot fiziskās, emocionālās, sociālās un garīgās aprūpes vienotību.