Digitalizācijas projekts Jūrmalas slimnīcā ar Eiropas Savienības finansējumu

SIA “Jūrmalas slimnīca” ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 28.06.2024. noslēdza līgumu par atbalstu granta veidā investīciju projektam: datu plūsmu drošības pārvaldības procesu uzlabošana, proti, lokālā datortīkla kiberdrošības stiprināšanas risinājums, kas ietver augsta līmeņa aizsardzības (dinamiski-aktīvo) ugunsmūri (firewall) un atbilstošu IKT infrastruktūru (bezvadu piekļuves punktus un komutatorus), ko iespējams savienot vienotā vadības un monitorēšanas sistēmā. Šī sistēma ietver sevī arī mākslīgā intelekta risinājumus automātiskai lēmuma pieņemšanai. Risinājums vienlaikus uzlabos lokālā datortīkla pārredzamību un  tā administrēšanas efektivitāti anomāliju konstatēšanā, ļaujot nekavējoties reaģēt un veikt attiecīgās darbības potenciālo problēmu un apdraudējumu risināšanai jau to izcelšanās sākumposmā .

Iekārtu un programmatūras iegāde un ieviešana tiek plānota par kopējo projekta izmaksu summu EUR 47281.96 ar PVN 21%. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums atbalstāmo darbību īstenošanai ir  EUR 11 722,80 , SIA “Jūrmalas slimnīca” finansējums EUR 35559.16 ar PVN.

Līgums noslēgts saskaņā ar Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.2.i. investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”.

Atbalstāmo darbību maksimālais īstenošanas periods ir 8 mēneši (maksimāli pieļaujamais ir 24 mēneši) no dienas, kad Atbalsta saņēmējs ir noslēdzis Līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31. martam.

Plašāk par Atveseļošanas fondu jeb NextGenerationEUNextGenerationEU  https://next-generation-eu.europa.eu/index_lv

SIA “Jūrmalas slimnīca” ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Jūrmalas slimnīca ir 3.līmeņa slimnīca ar 100 gultasvietām – daudzprofilu un neatliekamās palīdzības ārstniecības iestāde, kurā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi pacientiem no Jūrmalas pilsētas, Rīgas reģiona un visas Latvijas. Slimnīcā tiek kontrolēta kvalitāte ārstniecības, atbalsta un vadības procesos, saskaņā ar starptautisko kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 9001:2015.   Ārstniecības iestādes kods – 130020302.