Garīgais atbalsts

Garīgās aprūpes speciāliste  Inese Dāvidsone

 

Sarunas par būtisko. Slimnīcas pacientiem, viņu tuviniekiem, ārstniecības personālam, administrācijai. Nodrošinot konfidencialitāti un atbalstu – uztraukuma, cerības zaudēšanas, dzīves pārmaiņu, sēru un zaudējumu gadījumos, palīdzību domstarpību risināšanā. Ļaujot izprast garīgo, reliģisko un kultūratšķirību nozīmi veselības aprūpes kontekstā. Veicinot garīguma klātesamības izjūtu, kā nozīmīgas cilvēciskās eksistences daļu.

Garīgās aprūpes speciāliste ir teoloģiski izglītota, ar specializāciju klīniskajā garīgajā aprūpē,  kvalificēta sniegt klātesošu, uz pieredzi, jūtām un sajūtām orientētu aprūpi un mierinošu atgādinājumu par sakrālo un garīgās dzīves dimensiju.

 

Otrdienās un trešdienās, 08:00-16:00

4.stāvs, B462a kabinets.

Piesakiet savu vizīti, rakstot īsziņu: 28303179

 

Skip to content