“DIVU PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTA IZVIETOŠANAS VIETA SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” NOMAS TIESĪBU IZSOLE” NOLIKUMS, id.Nr. SIAJS 2022/3N.”

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  izsolē  “DIVU  PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTU IZVIETOŠANAS VIETU SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” NOMAS TIESĪBU IZSOLE”, ID NR. SIAJS 2022/3N  līguma slēgšanas tiesības 2022.gada 27.oktobrī  tika piešķirtas SIA “Kafijas pasaule”,  kuras  piedāvājums bija atbilstošs visām nolikuma prasībām, un ar augstāko piedāvāto nomas maksu abās izsoles daļās:

Piedāvājums 1. izsoles daļai.    B korpusa pirmā stāvā  karsto dzērienu automāts, EUR bez PVN

Par 1 m2/mēn;

Telpu lietošanas mērķis Piedāvājums 2. Izsoles daļai. B korpusa pirmā stāvā  auksto dzērienu/uzkodu automāts,

EUR bez PVN

Par 1 m2/mēn

Telpu lietošanas mērķis
413.51 Karsto dzērienu tirdzniecības automāts 153.51 Auksto dzērienu un uzkodu automāts