“PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTA IZVIETOŠANAS VIETA SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” NOMAS TIESĪBU IZSOLE” id.Nr. SIAJS 2024/1N”

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  izsolē  “PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTA  IZVIETOŠANAS VIETAS SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” NOMAS TIESĪBU IZSOLE” , ID NR. SIAJS 2024/1N  līguma slēgšanas tiesības 2024.gada 15. jūlijā tika piešķirtas SIA “Kafijas pasaule”, reģ.nr.40103476661  ar tās piedāvāto nomas maksu par 1.5 m2 142.77 EUR bez  PVN mēnesī, kuras  piedāvājums bija atbilstošs visām nolikuma prasībām, un ar augstāko piedāvāto nomas maksu par 1.5 m2, 12 mēnešos –1713.24 EUR bez PVN, 24 mēnešos -3426.48 EUR bez PVN.