SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” TELPAS MASIERA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI JŪRMALĀ

Identifikācijas Nr. SIAJS 2020/1N

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  par uzvarētāju  telpu nomas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas izsolē SIA “Jūrmalas slimnīca” divstāvu saimniecības korpusa  pirmā  stāva telpai nr.16, kadastra apzīmējums 1300-007-5104-002, ēkas ekspluatācijā nodošanas gads – 1963, ar kopējo platību 9.7 m2, kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā (turpmāk –Telpas) masāžas pakalpojumu  nodrošināšanai Telpu iznomāšanas komisija  2020.gada 26.augustā  atzina  Sandru Enģeli (reģ.nr.17076611491)  ar tās  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m2 – 7.44 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -72.17  EUR bez PVN, 12 mēnešos – 866.02EUR bez PVN.    Sandrai Enģelei (reģ.nr.17076611491) tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības telpu nomas izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2020/1N) masiera pakalpojumu nodrošināšanai uz vienu  gadu,  ar tiesībām pagarināt nomas līgumu līdz vienam gadam.