SIA “JŪRMALAS SLIMNĪCA” TELPAS ŠUVĒJA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

SIA “Jūrmalas  slimnīca” informē, ka  par uzvarētāju  telpu nomas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas izsolē SIA “Jūrmalas slimnīca” saimniecības korpusa  vienstāvu korpusa telpas nr.32 , kadastra apzīmējums 1300-007-5104-002 (lit.002), ar kopējo platību 12.3 m2, kas atrodas Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā, Jūrmalā (turpmāk –Telpas) šuvēja  pakalpojumu  nodrošināšanai Telpu iznomāšanas komisija  2020.gada 30.septembrī  atzina  Astrīdu Treidi(reģ.nr.21025711515)  ar tās  piedāvāto nomas maksu mēnesī  par 1 m2 – 7.44 EUR bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī sastāda -91.51  EUR bez PVN, 12 mēnešos – 1098.14 EUR bez PVN.

 

Astrīdai  Treidei(reģ.nr.21025711515)  tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības telpu nomas izsolē (identifikācijas Nr. SIAJS 2020/3N) šuvēja pakalpojumu nodrošināšanai. Telpu nomas tiesību ilgums – viens  gads,  ar tiesībām pagarināt nomas līgumu līdz vienam gadam.